מבצע נקר

עפר דרורי פורסם באתר הגבורה, 11.2010 14.11.2010 00:03
מבצע נקר


(191) מבצע נקר היה מבצע משולב של סיירת מטכ"ל וחיל האוויר שהתבצע במרץ 1966. כמו במבצעים אחרים של סיירת מטכ"ל ;"חלוץ" (אוגוסט 1963), "שרקרק" (מרץ 1964), "כחל" (דצמבר 1965) ו-"ירגזי" (פברואר 1967) הטיס כוח מסוקים של חיל האוויר כוח מסיירת מטכ"ל למצרים לביצוע משימה מודיעינית.מבצע נקר – עדכון (אוגוסט 2012)

עפר דרורי

offerd@gmail.com

 

מבצע נקר היה מבצע משולב של סיירת מטכ"ל וחיל האוויר שהתבצע במרץ 1966. כמו במבצעים אחרים של סיירת מטכ"ל ;"חלוץ" (אוגוסט 1963), "שרקרק" (מרץ 1964), [1]  "כחל" (דצמבר 1965) [2]  ו-"ירגזי" (פברואר 1967) [3] הטיס כוח מסוקים של חיל האוויר כוח מסיירת מטכ"ל למצרים לביצוע משימה מודיעינית.

תאריך: הלילה שבין הראשון לשני במרץ 1966.

הכוח: במבצע השתתף כוח של סיירת מטכ"ל שהוטס ליעדו במסוק מסוג סיקורסקיS-58 .

קברניט המסוק: רס"ן אמיתי חסון

מפקד הכוח של סיירת מטכ"ל: סגן נחמיה כהן וסא"ל דב תמרי

אנשים נוספים מהכוח של חיל האוויר: סרן אברהם פרי – טייס משנה ונווט, סרן מנחם שגיא – מפעיל ציוד, רס"ל דן סלע – מכונאי מוטס וסרן בנימין בן-כוכב שהיה שותף בצוות התכנון ולא השתתף במבצע.

לוחמים נוספים מהכוח של סיירת מטכ"ל: סגן מרקו אשכנזי, ממ"ק אבשלום חורן, סמל נסים יצחק, סגן אברהם מוכתר, סמל גדעון קין וסא"ל דב תמרי.

 

  עיטורים וצל"שים: למשתתפי המבצע הוענקו צל"שים כפי שהיה מקובל אז בסיומם של מבצעים דומים. כל הלוחמים קיבלו את צל"ש הרמטכ"ל, לחלקם הומר הצל"ש לעיטור המופת.

רס"ן אמיתי חסון  קיבל את צל"ש הרמטכ"ל [4]. בכתב הצל"ש נכתב: רס"ן אמיתי חסון פעל כאיש צוות כלי הטיס במבצע נקר אשר הוטלה עליו משימה קשה ומסוכנת. רס"ן אמיתי חסון מלא תפקידו בדייקנות וביעילות. על מעשה זה הוענק לו צל"ש הרמטכ"ל.

סרן אברהם פרי קיבל  את צל"ש הרמטכ"ל שהומר לעיטור המופת [5]. בכתב העיטור נכתב: סרן אברהם פרי פעל כאיש צוות כלי הטיס, אשר הוטלה עליו משימה קשה ומסוכנת. סרן א.פ. מלא תפקידו בדייקנות וביעילות. על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת, ניסן תשל"ג, אפריל 1973, דוד אלעזר, רב אלוף, ראש המטה הכללי.


סגן מנחם שגיא קיבל את צל"ש הרמטכ"ל שהומר לעיטור המופת [6]. בכתב העיטור נכתב: סגן מנחם שגיא פעל כאיש צוות בכלי טיס. במשימה קשה ומסובכת, ביצע סגן מנחם שגיא את תפקידו בצורה מופתית, תוך משמעת ודיוק מרבי. על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת, ניסן תשל"ג, אפריל 1973, דוד אלעזר, רב אלוף, ראש המטה הכללי.

 

רס"ל דן סלע  קיבל את צל"ש הרמטכ"ל [7]. בכתב העיטור נכתב: רס"ל סלע דן עמד בבצוע משימה קשה אשר הוטלה עליו, ובצע תפקידו ביעילות. על מעשה זה הוענק לו : צל"ש הרמטכ"ל, שבט תשכ"ו, מרץ 1966, יצחק רבין, רב אלוף, ראש המטה הכללי.

 


סרן בנימין בן-כוכב  קיבל את צל"ש הרמטכ"ל שהומר לעיטור המופת [8]. בכתב העיטור נכתב: סרן בנימין בן-כוכב עשה את חלקו בקור רוח בצנעה וברמה מקצועית וע"י ידע מעמיק וניתוח מדוקדק, הגיש תחזיות מומסכות ומבוססות. בכך תרם להצלחת המבצע. על מעשה זה הוענק לו עיטור המופת לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל תש"ל - 1970 דוד אלעזר, רב אלוף ראש המטה הכללי ניסן תשל"ג אפריל 1973

סגן נחמיה כהן קיבל את צל"ש הרמטכ"ל [9]. בכתב הצל"ש נכתב: במבצע נקר עמד במשימה קשה ומסובכת בצורה ראויה לשבח, וביצע המוטל עליו בצורה מופתית. על מעשה זה הוענק לו : צל"ש הרמטכ"ל.

 

סגן מרקו אשכנזי קיבל את צל"ש הרמטכ"ל [10]. בכתב הצל"ש נכתב: ברצוני להביע לך את הַעֲרָכָתִי הרבה על הכושר שגילית בעת מבצע. בתור איש חוליה אשר הוטלה עליה משימה קשה ומסוכנת עמדת בביצוע תפקידך בצורה מופתית. פעלת תוך משמעת ודיוק מרבי, וגילית רמת ביצוע ראויה לשבח. על מעשה זה הוענק לו צל"ש הרמטכ"ל.

ממ"ק אבשלום חורן קיבל את צל"ש הרמטכ"ל [11]. בכתב הצל"ש נכתב: על הכושר שגילית בעת מבצע. בתור איש חוליה אשר הוטלה עליה משימה קשה ומסוכנת עמדת בביצוע תפקידך בצורה מופתית. פעלת תוך משמעת ודיוק מרבי, וגילית רמת ביצוע ראויה לשבח. על מעשה זה הוענק לו צל"ש הרמטכ"ל.

סמל נסים יצחק קיבל את צל"ש הרמטכ"ל [12]. בכתב הצל"ש נכתב: הוענק לו צל"ש רמטכ"ל על חלקו במבצע נקר.

סגן אברהם מוכתר קיבל את צל"ש הרמטכ"ל [13]. בכתב הצל"ש נכתב: סגן אברהם מוכתר היה מפקד חוליה במבצע. סגן אברהם מוכתר עמד מול תקלות וקשיים תוך גילוי שיקול דעת ואחריות. על מעשה זה הוענק לו : צל"ש הרמטכ"ל יצחק רבין, רא"ל הרמטכ"ל 2 במרץ 1966.

סמל גדעון קין קיבל את צל"ש הרמטכ"ל [14]. בכתב הצל"ש נכתב: סמל גדעון קין עמד בבצוע תפקידו בצורה מופתית. הוא פעל תוך קיום משמעת וגילה רמת בצוע ראויה לשבח. על מעשה זה הוענק לו : צל"ש הרמטכ"ל.

סא"ל דב תמרי קיבל את צל"ש הרמטכ"ל [15]. בכתב הצל"ש נכתב: על מעשהו קיבל את צל"ש הרמטכ"ל. 

 

 

 [1] דרורי, עפר., מבצע חלוץ ומבצע שרקרק, פורסם באתר הגבורה בנובמבר 2008

http://www.global-report.com/drori/a342442-מבצע-חלוץ-ומבצע-שרקרק

[2] דרורי, עפר., מבצע כחל, פורסם באתר הגבורה באוקטובר 2010

http://www.gvura.org/a343949-מבצע-כחל

[3] דרורי, עפר., מבצע ירגזי, פורסם באתר הגבורה בנובמבר 2010

http://www.global-report.com/drori/a342823-מבצע-ירגזי

[7] http://www.gvura.org/a4091-רס-ל-דן-סלע

[8] http://www.gvura.org/a4692-סרן-בנימין-בן-כוכב

[9] http://www.gvura.org/a4222-%D7%A1%D7%92%D7%9F-%D7%A0%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%94-%D7%9B%D7%94%D7%9F

[10] http://www.gvura.org/a4831-%D7%A1%D7%92%D7%9F-%D7%9E%D7%A8%D7%A7%D7%95-%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%A0%D7%96%D7%99

[11] http://www.gvura.org/a242708-%D7%9E%D7%9E-%D7%A7-%D7%90%D7%91%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%9F

[12] http://www.gvura.org/a5263-%D7%A1%D7%9E%D7%9C-%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7

[13] http://www.gvura.org/a5272-%D7%A1%D7%92%D7%9F-%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%9B%D7%AA%D7%A8

[14] http://www.gvura.org/a4100-%D7%A1%D7%9E%D7%9C-%D7%92%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%9F-%D7%A7%D7%99%D7%9F

[15] http://www.gvura.org/a4234-%D7%A1%D7%90-%D7%9C-%D7%93%D7%91-%D7%AA%D7%9E%D7%A8%D7%99


attachment מבצע נקר עדכון אוגוסט 2012.pdfהוספת תגובה
  מגיב אנונימי
שם או כינוי:
חסימת סיסמה:
  זכור אותי תמיד במחשב זה

כותרת ראשית:
אבקש לקבל בדואר אלקטרוני כל תגובה לטוקבק שלי
אבקש לקבל בדואר אלקטרוני כל תגובה למאמר הזה