חיילי צה"ל המעוטרים ביותר

עפר דרורי בתוך: אתר הגבורה, יוני 2011 02.06.2011 02:00
עיטור הגבורה ועיטור המופת

עיטור הגבורה ועיטור המופת


(197) מטרת כתבה זו להביא לידיעת הציבור את אותם גיבורים מעטים בקרב חיילי צה"ל אשר זכו ליותר מעיטור אחד או צל"ש אחד ומעשי גבורתם נשכח והתעמעם עם השנים שעברו. המאמר מתמקד במקבלי צל"שים / עיטורים מרובים. המאמר הראשון שפרסמתי בנושא: "גיבורי ישראל מרובי העיטורים – צדק היסטורי" בפברואר 2009 כלל רק את המקרים בהם קיבלו חיילי צה"ל לפחות שני עיטורים או עיטור וצל"ש ולא סקר מקרים בהם קיבלו חיילים שני צל"שים ויותר. מאז פרסום המאמר הראשון, המחקר התקדם וגיליתי צל"שים ועיטורים נוספים לצד תיקון במספר מקרים בהם היה קיים מידע על ריבוי צל"שים שהתברר כטעות. מאמר זה כולל בתוכו את כלל חיילי צה"ל, ארבעים ותשעה במספר, אשר זכו ליותר מעיטור / צל"ש אחד. בראש הרשימה הגיבורים בעלי העיטורים הגבוהים ביותר. השלמות בסוף המאמר.למאמר מעודכן מיוני 2014

חיילי צה"ל המעוטרים ביותר

עפר דרורי

offerd@gmail.com

מטרת כתבה זו להביא לידיעת הציבור את אותם גיבורים מעטים בקרב חיילי צה"ל אשר זכו ליותר מעיטור אחד או צל"ש אחד ומעשי גבורתם נשכח והתעמעם עם השנים שעברו. המאמר מתמקד במקבלי צל"שים / עיטורים מרובים. המאמר הראשון שפרסמתי בנושא: "גיבורי ישראל מרובי העיטורים – צדק היסטורי" בפברואר 2009 כלל רק את המקרים בהם קיבלו חיילי צה"ל לפחות שני עיטורים או עיטור וצל"ש ולא סקר מקרים בהם קיבלו חיילים שני צל"שים ויותר. מאז פרסום המאמר הראשון, המחקר התקדם וגיליתי צל"שים ועיטורים נוספים לצד תיקון במספר מקרים בהם היה קיים מידע על ריבוי צל"שים שהתברר כטעות. מאמר זה כולל בתוכו את כלל חיילי צה"ל, ארבעים ותשעה במספר, אשר זכו ליותר מעיטור / צל"ש אחד. בראש הרשימה הגיבורים בעלי העיטורים הגבוהים ביותר. [1]

כידוע מדינת ישראל מעניקה שלושה סוגי עיטורים וארבעה סוגי צל"שים לחיילים אשר נמצאו ראויים לעיטורים ולצל"שים. חוק העיטורים [2] שהתקבל בשנת 1970 קובע את הדירוג בין העיטורים והצל"שים השונים [3]. העיטור הגבוה ביותר הוא עיטור הגבורה המוענק ע"י שר הביטחון בהמלצת הרמטכ"ל למעשה גבורה עילאית שנעשה בעת לחימה מול פי האויב תוך חירוף נפש. העיטור השני במעלה הוא עיטור העוז המוענק ע"י הרמטכ"ל על מעשה גבורה שנעשה במילוי תפקיד קרבי תוך חירוף נפש. העיטור השלישי במעלה הוא עיטור המופת המוענק אף הוא ע"י הרמטכ"ל על מעשה שנעשה באומץ לב והוא ראוי לשמש מופת.

בפקודות הצבא (33.0807) מוגדר כי ציון לשבח יינתן: בשל מעשה או התנהגות שאינם מגיעים כדי הענקת עיטור, ניתן לציין לשבח חייל שהצטיין ביחידתו או מחוצה לה, תוך גילוי כושר מנהיגות או יוזמה בפעילות מבצעית או בפעילות אחרת, וכן חייל שהצטיין ביחידתו במשמעת ובהתמדה, בהופעה, בהתנהגות טובה או בכל מעשה אחר הראוי לציון. הפקודה מגדירה ארבעה סוגי צל"שים המוענקים ע"י הרמטכ"ל, האלוף, מפקד האוגדה ומפקד החטיבה. בנוסף החל משנת 1981 ניתן להעניק גם את אות הערכה מטעם הרמטכ"ל.

ישנם מעטים שקיבלו יותר מעיטור אחד או יותר מצל"ש אחד. חלקם התפרסמו וחלקם לא, חלק התפרסמו מנסיבות הקרב או האירוע שזכה לפרסום רחב, וחלק נשארו נסתרים בגלל אישיותם הנחבאת אל הכלים ולא זכו להוקרת הציבור. יש ממקבלי העיטורים והצל"שים שנפלו במהלך ביצוע מעשי גבורתם וישנם אחרים שחזרו לחיים מלאים ואף הצטיינו בתחומי עשייה אחרים לחלוטין.

היות ומדובר במורשת ההיסטורית שלנו, ובמורשת הקרב של צה"ל ראוי היה שמקבלי העיטורים והצל"שים יוכרו בציבור ויזכו לכבוד המגיע להם על אחת כמה וכמה אותה קבוצה קטנה אשר זכתה לצל"ש או לעיטור יותר מפעם אחת.

 

מספרי הצל"שים והעיטורים

מקום המדינה ועד היום הוענקו להערכתי כאלפיים ומאתיים צל"שים ועיטורים. המספר המדויק שנוי במחלוקת היות ולא כל מקבלי הצל"שים והעיטורים ידועים, חלקם בגלל אי רישום מלא של הענקת הצל"ש / עיטור וחלקם בגלל שיקולי בטחון שדה במניעת חשיפתם. מספרי הצל"שים והעיטורים שחולקו נכון למועד פרסום המאמר (מאי 2011) עפ"י המחקר שלי שמפורסם באתר הגבורה הם:

עיטור הגבורה

עיטור העוז

עיטור המופת

צל"ש הרמטכ"ל

צל"ש האלוף

צל"ש  המאו"ג

צל"ש המח"ט

אות הערכה מהרמטכ"ל

40

215

602

234

556

155

135

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ניתן לראות כי בשישים שנות עימות, תשע מלחמות (מלחמת העצמאות, מלחמת קדש, מלחמת ששם הימים, מלחמת ההתשה, מלחמת יוה"כ, מלחמת שלום הגליל, מלחמת האינתיפאדה הראשונה, מלחמת האינתיפאדה השנייה - אירועי גאות ושפל, מלחמת לבנון השנייה) ואין ספור מבצעים הוענקו להערכתי סה"כ כאלפיים ומאתיים צל"שים מתוך מאות אלפי חיילים לאורך השנים שהשתתפו בעימות. כאלפיים מתוכם נמצאים באתר הגבורה – gvura.org.

מתוך כאלפיים צל"שים ועיטורים רק ארבעים ותשעה חיילים זכו ליותר מצל"ש אחד או עיטור מה שהופך את אותם חיילים למעוטרים ביותר.

 

בעלי עיטור הגבורה ועיטור המופת

ראשונים בין כולם הם שניים אשר זכו לעיטור הגבורה וגם לעיטור המופת. היות ומקום המדינה זכו לעיטור הגבורה רק ארבעים חיילים ולעיטור המופת שש מאות ושניים חיילים, השילוב של שני עיטורים אלה מעמיד את הזוכים בהם כראשונים בין כולם.

שלמה ניצני , עיטור הגבורה במבצע קדש ועיטור המופת במלחמת יום הכיפורים.

אביגדור קהלני, עיטור המופת במלחמת ששת הימים ועיטור הגבורה במלחמת יום הכיפורים.

 

בעלי עיטור הגבורה וצל"ש

רק שניים קבלו לצד עיטור הגבורה גם צל"ש.

דניאל ורדון, עיטור הגבורה במלחמת ששת הימים ושני צל"שי האלוף בשנת 1960 ובשנת 1962 בפעולות מול הסורים.

יוסי לפר, עיטור הגבורה במלחמת ששת הימים וצל"ש האלוף בשנת 1976 בעת תעסוקה מבצעית בבקעה.

 

 זה המקום להזכיר את שאר שלושים וששה הלוחמים בעלי עיטור הגבורה.

מלחמת העצמאות: סימן טוב גנה, צבי זיבל, זרובבל הורוביץ ז"ל, יזהר ערמוני ז"ל, יאיר רחלי, עמנואל לנדאו ז"ל, אמיל בריג, רון פלר, יוחאי בן נון, אריה עצמוני, אברהם אביגדורוב, בן-ציון ליטנר. בין העצמאות למבצע קדש: יעקב מזרחי ז"ל, פנחס נוי. מבצע קדש: עוזי בר צור, יהודה קן דרור ז"ל, דן זיו. בין קדש לששת הימים: צבי עופר. מלחמת ששת הימים: נתנאל גולן, משה דרימר ז"ל, אורי וייסלר ז"ל, דוד שירזי ז"ל, משה טל ז"ל, מרדכי פרידמן ז"ל, איתן נאוה ז"ל, גד רפן, בני ענבר ז"ל, שאול ורדי. מלחמת ההתשה: עמיחי איילון. מלחמת יום הכיפורים: יובל נריה, משה לוי, עודד אמיר ז"ל, אסא קדמוני, גדעון גלעדי ז"ל, שלמה ערמן ז"ל, צבי גרינגולד.

 

בעלי שני עיטורי העוז

רק שניים זכו להיות מעוטרים פעמיים בעיטור העוז מתוך מאתיים וחמשה עשר חיילים שקיבלו עיטור זה.

עובד ליזינסקי, עיטור העוז הראשון בפעולה ב 1955 באזור הכנרת ועיטור העוז השני במבצע קדש.

אמנון ליפקין שחק, עיטור העוז הראשון במבצע כרמה ב 1968 ועיטור העוז השני במבצע אביב נעורים ב 1973.

 

בעלי עיטור העוז ועיטור המופת

ברשימת הגיבורים נמצאים ארבע לוחמים אשר זכו בעיטור העוז וגם בעיטור המופת.

משה קליין, עיטור העוז במבצע קדש ועיטור המופת במלחמת ששת הימים.

אילן אגוזי, עיטור העוז מפעולה לבנון ב 1973 ועיטור המופת בפעולה על האי גרין ב 1969.

גד קרול, עיטור העוז במלחמת יום הכיפורים ועיטור המופת בפעולה על האי גרין ב 1969.

יוסף דירהלי, עיטור העוז בפעולה בלבנון ועיטור המופת בחילוץ פצוע משדה מוקשים שתיהן ב 1971.

 

 

 

בעלי עיטור עוז וצל"ש

תשעה לוחמים זכו בעיטור העוז ובצל"ש.

דב תמרי, עיטור העוז מפעולת קלקיליה ושני צל"שי רמטכ"ל אחד במבצע נקר ב 1966 והשני על פעילותו כמפקד סיירת מטכ"ל ב 1967.

מרדכי רטר, עיטור העוז וצל"ש רמטכ"ל שניהם במלחמת יום הכיפורים.

כוכב הס, עיטור העוז במלחמת ששת הימים וצל"ש הרמטכ"ל במבצע נקר ב 1966.

אפרים בר, עיטור העוז במבצע קדש וצל"ש אלוף בפעולה ב 1956.

נדב שריר, עיטור העוז בפעולה בכנרת ב 1962 וצל"ש אלוף בפעולה בכנרת ב 1961.

אורי און, עיטור העוז במבצע קדש וצל"ש אלוף שפרטיו לא אותרו מלפני מבצע קדש.

אשר דר, עיטור העוז במלחמת ששת הימים וצל"ש האלוף במבצע קדש.

אהוד דפנא, עיטור העוז במלחמת יום הכיפורים וצל"ש המח"ט בפעולה בלבנון ב 1973.

יואב ברום, עיטור העוז במלחמת יום הכיפורים וצל"ש המח"ט בפעול נוקייב ב 1962.

 

בעלי שני עיטורי מופת

שני חיילים בלבד זכו בשני עיטורי מופת.

שלמה הגני, עיטור המופת ב 1955 על הנחת מוצלחת של מטוס עם תקלה טכנית ועיטור המופת השני במלחמת יום הכיפורים.

מיכאל בורט, עיטור המופת הראשון במלחמת ששת הימים ועיטור המופת השני במלחמת יום הכיפורים.

 

בעלי עיטור מופת וצל"ש

עשרים מחיילי צה"ל זכו לקבל עיטור מופת ובנוסף צל"ש. חלקם זכו לצל"ש אחד וחלקם לכמה צל"שים.

נחמיה כהן, עיטור המופת על מבצע בסוריה ב 1963 וארבעה צל"שי הרמטכ"ל במבצע שלדג, במבצע כחל, במבצע נקר ובמבצע ירגזי.

אהוד ברק, עיטור המופת על מבצע בסוריה ב 1963 וארבעה צל"שי הרמטכ"ל במבצע שרקרק, במבצע ב 1965, במבצע ירגזי ועל פעילותו כמפקד סיירת מטכ"ל ב 1973.

אמיתי חסון, עיטור המופת במבצע שלדג וארבעה צל"שי הרמטכ"ל במבצע נקר, במבצע כחל ובמבצעים נוספים.

חיים נווה, עיטור המופת במבצע שלדג ושלושה צל"שי הרמטכ"ל במבצע כחל, במבצע ירגזי ובמבצע שרקרק.

אברהם מוכתר, עיטור המופת ושני צל"שי הרמטכ"ל במבצע נקר ובמבצע כחל.

אבשלום חורן, עיטור המופת במבצע כחל ושני צל"שי הרמטכ"ל במבצע ירגזי ובמבצע נקר.

רפאל סברון, עיטור מופת במבצע חלוץ וצל"ש הרמטכ"ל במבצע שרקרק.

עודד אברבנאל, עיטור המופת על חלקו בהצלת צנחן שמיתרי המצנח שלו הסתבכו בזנב המטוס בעת צניחה וצל"ש הרמטכ"ל על הנחתת מטוס שכבה מנועו בשנת 1955.

אשר אתרוג, עיטור המופת במבצע כחל וצל"ש הרמטכ"ל במבצע ירגזי.

אוריאל חפץ, עיטור המופת במלחמת יום הכיפורים וצל"ש הרמטכ"ל בהיותו אזרח על חילוץ אזרחים בפעולת המחבלים במעלות ב 1974.

עמרם מצנע, עיטור המופת במלחמת ששת הימים וצל"ש הרמטכ"ל במלחמת יום הכיפורים.

דן סלע, עיטור המופת במבצע כחל וצל"ש הרמטכ"ל במבצע נקר.

גדעון קין, עיטור המופת במבצע כחל וצל"ש הרמטכ"ל במבצע נקר.

צדוק אהרון, עיטור המופת במבצע ב 1965 וצל"ש הרמטכ"ל במבצע ירגזי.

מרקו אשכנזי, עיטור המופת במבצע שלדג וצל"ש הרמטכ"ל במבצע נקר.

נסים יצחק, עיטור המופת במבצע כחל וצל"ש הרמטכ"ל במבצע נקר.

ישי קציר, עיטור המופת במבצע ב 1965 וצל"ש הרמטכ"ל במבצע ב 1967.

מנחם שגיא, עיטור המופת במבצע נקר וצל"ש הרמטכ"ל במבצע כחל.

שלום נסים, עיטור המופת במלחמת ששת הימים וצל"ש האלוף במלחמת יום הכיפורים.

אלכסיי קלגנוב, עיטור המופת במלחמת לבנון השנייה וצל"ש המאו"ג במבצע חומת מגן בשנת 2002.

 

בעלי צל"ש רמטכ"ל וצל"ש נוסף

שלושה מחיילי צה"ל קיבלו צל"ש הרמטכ"ל ולפחות צל"ש אחד נוסף

אליהו גרטלר, צל"ש הרמטכ"ל, שני צל"שי האלוף וצל"ש מח"ט בקרב על המים מול הסורים ב 1963.

עוזי צור, צל"ש הרמטכ"ל על לחימה במחבלים שחדרו לקיבוץ שמיר ב 1974 וצל"ש האלוף על חילוץ תחת אש מול הסורים ב 1963.

רם אלון, צל"ש הרמטכ"ל וצל"ש מח"ט במלחמת שלום הגליל.

 

בעלי צל"ש אלוף וצל"ש נוסף

ארבעה מחיילי צה"ל קיבלו יותר מצל"ש האלוף אחד.

שלמה ארבלי, שלושה צל"שי האלוף, הראשון במבצע קדש, השני ב 1958 באימון והשלישי על חילוץ כוח תחת אש ירדנית ב 1966.

שלום כהן, שני צל"שי האלוף בקרב על המים בשנים 1964 ו 1965.

בועז פלג, שני צל"שי האלוף הראשון בשנת 1981 והשני בשנת 1982.

רפאל, שני צל"שי האלוף, הראשון מתקופת האינתיפאדה והשני ממלחמת לבנון השנייה.

 

בעלי צל"ש מפקד אוגדה וצל"ש נוסף

אבי גבעתי, צל"ש המאו"ג וצל"ש המח"ט במלחמת שלום הגליל.

 

טבלה המרכזת את בעלי הצל"שים והעיטורים המרובים עפ"י מעמד העיטור

שם

עיטור

הגבורה

עיטור העוז

עיטור המופת

צל"ש רמטכ"ל

צל"ש האלוף

צל"ש המאו"ג

צל"ש המח"ט

סה"כ

עיטור הגבורה+

 

 

 

 

 

 

 

 

שלמה ניצני

1

 

1

 

 

 

 

2

אביגדור קהלני

1

 

1

 

 

 

 

2

דניאל ורדון

1

 

 

 

2

 

 

3

יוסי לפר

1

 

 

 

1

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עיטור העוז+

 

 

 

 

 

 

 

 

עובד ליזינסקי

 

2

 

 

 

 

 

2

אמנון ליפקין שחק

 

2

 

 

 

 

 

2

משה קליין

 

1

1

 

 

 

 

2

אילן אגוזי

 

1

1

 

 

 

 

2

גד קרול

 

1

1

 

 

 

 

2

יוסף דירהלי

 

1

1

 

 

 

 

2

דב תמרי

 

1

 

2

 

 

 

3

מרדכי רטר

 

1

 

1

 

 

 

2

כוכב הס

 

1

 

1

 

 

 

2

אפרים בר

 

1

 

 

1

 

 

2

נדב שריר

 

1

 

 

1

 

 

2

אורי און

 

1

 

 

1

 

 

2

אשר דר

 

1

 

 

1

 

 

2

אהוד דפנא

 

1

 

 

 

 

1

2

יואב ברום

 

1

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עיטור המופת+

 

 

 

 

 

 

 

 

שלמה הגני

 

 

2

 

 

 

 

2

מיכאל בורט

 

 

2

 

 

 

 

2

נחמיה כהן

 

 

1

4

 

 

 

5

אהוד ברק

 

 

1

4

 

 

 

5

אמיתי חסון

 

 

1

4

 

 

 

5

חיים נווה

 

 

1

3

 

 

 

4

אברהם מוכתר

 

 

1

2

 

 

 

3

אבשלום חורן

 

 

1

2

 

 

 

3

רפאל סברון

 

 

1

1

 

 

 

2

עודד אברבנאל

 

 

1

1

 

 

 

2

אשר אתרוג

 

 

1

1

 

 

 

2

אוריאל חפץ

 

 

1

1

 

 

 

2

עמרם מצנע

 

 

1

1

 

 

 

2

שם

עיטור

הגבורה

עיטור העוז

עיטור המופת

צל"ש רמטכ"ל

צל"ש האלוף

צל"ש המאו"ג

צל"ש המח"ט

סה"כ

דן סלע

 

 

1

1

 

 

 

2

גדעון קין

 

 

1

1

 

 

 

2

צדוק אהרון

 

 

1

1

 

 

 

2

מרקו אשכנזי

 

 

1

1

 

 

 

2

נסים יצחק

 

 

1

1

 

 

 

2

ישי קציר

 

 

1

1

 

 

 

2

מנחם שגיא

 

 

1

1

 

 

 

2

שלום נסים

 

 

1

 

1

 

 

2

אלכסיי קלגנוב

 

 

1

 

 

1

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

צל"ש הרמטכ"ל+

 

 

 

 

 

 

 

 

אליהו גרטלר

 

 

 

1

2

 

1

4

עוזי צור

 

 

 

1

1

 

 

2

רם אלון

 

 

 

1

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

צל"ש האלוף+

 

 

 

 

 

 

 

 

שלמה ארבלי

 

 

 

 

3

 

 

3

שלום כהן

 

 

 

 

2

 

 

2

בועז פלג

 

 

 

 

2

 

 

2

רפאל

 

 

 

 

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

צל"ש המאו"ג+

 

 

 

 

 

 

 

 

אבי גבעתי

 

 

 

 

 

1

1

2

 

  מאז סיום המאמר איתרתי מקרים נוספים וגם טעות אחת

1. בן ציון כרמלי, צל"ש אלוף בשנת 1961 וצל"ש רמטכ"ל בשנת 1973 (החמישים במספר)
2. שמאי קפלן, צל"ש אלוף בשנת 1964 ועיטור העוז ממלחת ששת הימים (החמישים ואחד)
3. מוריס משאלה צל"ש אלוף בשנת 1964 וצל"ש מח"ט בשנת 1965 (החמישים ושניים)
4. שלום כהן בטבלה שני צל"שי אלוף ועוד אותרו צל"ש מח"ט בשנת 1964 וצל"ש אלוף בשנת 1966.
5. ע. ו. שני צל"שי אלוף אחד מ 2000 והשני מ 2002 (החייל החמישים ושלושה).
6. ע. א. שני צל"שי אלוף אחד מ 1999 והשני מ 2004 (החייל החמישים וארבע).
7. גיל ט. שני צל"שי אלוף בשנת 1991 (החייל החמישים וחמישה).
8. עמוס ירקוני (עבדול מג'יד חדר) צל"ש אלוף בשנת 1958 ועיטור המופת בשנת 1973 (החייל החמישים ושישה).
9. יורם פז (פרייז) צל"ש מח"ט וצל"ש אלוף שניהם בשנת 1963 (החייל החמישים ושבעה).
10. זאב קישון צל"ש אלוף בשנת 1960 וצל"ש מח"ט בשנת 1962 (החייל החמישים ושמונה).
11. י. מ. צל"ש אלוף בשנת 1999 וצל"ש רמטכ"ל בשנת 2000
12. א. ח. צל"ש אלוף בשנת 1999 וצל"ש רמטכ"ל בשנת 2002 (החייל השישים ואחד).
13. ו. ע. צל"ש אלוף בשנת 1999 וצל"ש רמטכ"ל בשנת 2000 (החייל השישים ושתיים).
14. אריה עצמוני, צל"ש מח"ט מ 1948 בנוסף לעיטור הגבורה במלחמת העצמאות (החייל ה 63).
15. יוסי לפר קיבל בנוסף לעיטור הגבורה תעודת הערכה מטעם האלוף ולא צל"ש מטעם האלוף ולכן מספר מקבלי יותר מצל"ש/עיטור אחד הוא 62!

[1] עשיתי מאמצים רבים לאתר את כלל מרובי העיטורים, אם קיים חוסר הוא בשוגג ואשמח לקבל תיקונים לרשימה כדי לפרסמה באתר הגבורה.

[2] נוסח חוק העיטורים, ראה אתר הגבורה http://www.gvura.org/?l=he&a=4072

[3] ראה גם: דרורי, עפר., "חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל – השתלשלות היסטורית" באתר הגבורה.הוספת תגובה
  מגיב אנונימי
שם או כינוי:
חסימת סיסמה:
  זכור אותי תמיד במחשב זה

כותרת ראשית:
אבקש לקבל בדואר אלקטרוני כל תגובה לטוקבק שלי
אבקש לקבל בדואר אלקטרוני כל תגובה למאמר הזה