דוד יהודה (נוימן) האהוב

יהודה נוימן האהוב על כולם, 1928-2019

המעט שבמעט על דוד יהודה, יהודה מהקיבוץ, יהודה, יודקה, יודה...

כי באדם אאמין

אבי שגיא מקור ראשון 30 באוגוסט 2019 31.08.2019
יהודה נוימן

תלמיד חכם, חלוץ ומשכיל, יזם ומגשים, שבוי מלחה ואוהב אדם באשר הוא. כזה היה יהודה נוימן מקיבוץ עין צורים, מאחרוני הנפילים של דור ציוני דתי נעלם. לזכרו


דברי הספד של חנן על אביו יהודה נוימן

אבא, תמיד אמרת שאדם קונה את עולמו. אולם אתה כבשת את העולם

דברי הספד של פרופ' אבי שגיא

יהודה אוהבי. אוהבייך נקבצו ובאו לתת לך מנחת אהבה אחרונה. כל ימי חייך עלי אדמות הענקת אהבה בשפע שלא תתואר


דברי הספד של הרב ליאור שיליאן, רב קיבוץ עין צורים

סמל ומופת. אבן שואבת ויקרה. אבדה גדולה לכולנו. עוד אחד מדור הנפילים שהולך מאתנו.

דברי הספד הרב בורשטין על יהודה נוימן

יהודה נוימן ז"ל, מגיבורי גוש עציון, הלך לעולמו הבוקר ונקבר בבית העלמין בישוב עין צורים. קרוב משפחתו, הרב מנחם בורשטין, על יהודה, המנהיג בשבי הירדני במלחמת העצמאות: "נתן כוחות נפש אדירים לחבריו. ימשיך לשמש עבורנו סמל"