אברהם רוזנברג - ראיון ברשת א' - יום הזכרון 2.5.2006

26.12.2006 03:31
אברהם רוזנברג - ראיון ברשת א' - יום הזכרון 2.5.2006


ראיון ברשת א' ביום הזכרון עם קלרי רוזנברג, אמו של אברהם בתוכנית "מאזינים לזכרון" - 2.5.2006