ניסויים בהצגת מידע - הנחיות מחקר

עפר דרורי 05.04.2007 09:21מטרת המחקר לבדוק השפעה של ממשק משתמש במערכת מידע על משתמש המערכת.

מערכת המידע שתשמש את המחקר תפותח לסביבת האינטרנט/אינטרה-נט באמצעות דפי
.HTML לצורך המחקר יבחר הצוות את אחד מממשקי המערכת (חלון תוצאות חיפוש או
חלון הצגת מידע או חלון אחר שיאושר ע"י המורה) ויעצב אותו במספר דרכים (לפחות 3
דרכים שונות).

כל אחת מהדרכים תשמש לבדיקה ע"י קבוצת נבדקים אחרת (לקבלת תוצאה סטטיסטית
בעלת משמעות יש לדאוג להיקף תשובות של לפחות 100 בכל תחום נבדק).

בדיקת ההשפעה על המשתמש תהיה במספר מישורים  (3 לפחות) כמו למשל יעילות
(הפרמטר הנבדק יכול להיות זמן), נוחות סובייקטיבית (הפרמטר הנבדק תחושה של
המשתמש שתמסר בשאלון) וכו'.

סקירת ספרות תכלול לפחות מאמר אחד (רצוי יותר) המתייחס לנושא הנבדק (מומלץ לאתר
מאמר מרשימת כתבי העת, מומלצים במיוחד מאמרי הכנסים של  CHI).

מבנה עבודת המחקר יהיה סטנדרטי לעבודות מחקר ויכלול: הגדרת הבעיה, סקירת ספרות,
תרומה צפויה של העבודה, השערת המחקר, הניסוי, תוצאות, דיון, סיכום (יש להוסיף עמוד
שער ובו נושא המחקר, שם המגיש, שם המורה, תאריך ושם קורס + תואר).
יש לפרט את התוצאות שהתקבלו בצרוף נספחים הכוללים את השאלון ואת התוצאות
הגולמיות. יש לפרט את הכלים הסטטיסטיים שנבחרו ומתן ההגיון שבניתוח התוצאות.

בהצלחה ובהנאה !

דף הנחיות למנוע חיפוש לצורך המחקר
מטרת הדף להנחות טכנית את העוסקים במחקר כיצד להשתמש במנוע החיפוש הכללי
לצורכי המחקר שלהם. המנוע מאפשר מספר פעולות ממוחשבות:
.1 הגדרת חיפוש עפ"י שיטה מסויימת

.2 ביצוע החיפוש

.3 קבלת פידבק לגבי כל הפעלה (מבחינת זמן)

.4 קבלת דף פידבק ממפעיל הניסוי

לדף ההנחיות
להורדת קובץ דחוס של קבצי המנוע

מנועי חיפוש חופשיים למחקר:
Lucene (כתוב ב- Java)

Lemur (כתוב ב- C ו- C++)

כלי לאיתור נושא מסמך באמצעות מילות מפתח, להורדה ושימוש יש לקבל אישור ומראש מעפר דרורי

 הוספת תגובה
  מגיב אנונימי
שם או כינוי:
חסימת סיסמה:
  זכור אותי תמיד במחשב זה

כותרת ראשית:
אבקש לקבל בדואר אלקטרוני כל תגובה לטוקבק שלי
אבקש לקבל בדואר אלקטרוני כל תגובה למאמר הזה