עבודות דוקטורט

"אותות הגבורה האבודים במלחמת העצמאות", חיבור לשם קבלת תואר דוקטור בפילוסופיה, 232 עמודים

"אותות הגבורה האבודים במלחמת העצמאות", חיבור לשם קבלת תואר דוקטור בפילוסופיה, אוניברסיטת חיפה, המחלקה ללימודי ישראל, 230 עמודים, 2023

הרצאה בזום על אותות הגבורה האבודים במלחמת העצמאות

הרצאה בזום על אותות הגבורה האבודים במלחמת העצמאות / במסגרת שביל-לוד הרצאות מורשת לתקופת מלחמת חרבות הברזל


עידון תהליכי חיפוש במאגרי מידע ושיפור הצגתם למשתמש ככלי יעיל לקבלת החלטות - חיבור לשם קבלת תואר דוקטור בפילוסופיה, 104 עמודים.

עידון תהליכי חיפוש במאגרי מידע ושיפור הצגתם למשתמש ככלי יעיל לקבלת החלטות - חיבור לשם קבלת תואר דוקטור בפילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים. בית הספר להנדסה ומדעי המחשב, 2000. תקציר בעברית ובאנגלית