תחומי עניין

פורום צבא ובטחון

עפר דרורי 22.10.2006


אחזור מידע טקסטואלי ומנועי חיפוש, קבוצת עניין אחזור טקסט - Text retrieval systems and search engines מנועי חיפוש - Data and Text Retrieval - Search Engines

ממשק אדם מחשב - Computer Human Interaction


OODPM - Object Oriented Design by Prototype Methodology