זכור לטובה

עפר דרורי הארץ 14.11.2002 18:01

אני חייב לציין את התנהגותו של אבנרי במלחמת יום הכיפורים, אף שהיה משוחרר גיוס הופיע אצלנו בגדוד בסיני עם מכוניתו הפרטית, חילק לנו גלויות והאיץ בנו לכתוב למשפחה תוך שהוא ממתין לקחת אותן בחזרה אתו ולמוסרם באותו היום למשפחותינו בארץ.