הישראלים היפים

עפר דרורי הארץ 02.01.2003 18:05
הישראלים היפים


יותר אביחי בקר ופחות לוי רק יטיבו אתנו הקוראים מתוך כך שיציגו תמונה עיתונאית אמיתית ומאוזנת של הקורה בשטחים.


 

attachment drori03012003.pdf