לתפוס בלי להשחית

עפר דרורי הארץ 29.04.2004 19:21
לתפוס בלי להשחית


כפי שהצבא מקפיד לצייד את החיילים התופסים בית בצוו משפטי חתום, יש לקבוע נוהל ברור ומחייב כיצד מפנים בית שנתפס. זוהי חובתנו כלפי בעלי הבית הנתונים בפועל לחסדי הצבא וזוהי בעיקר חובתנו כלפי עצמנו כדי שנשמור על המוסר וצלם האנוש שבנו.


 

attachment drori30042004.pdf