עצי משפחה

Drori, Offer., "Building a National Family Tree", Avotaynu - The International Review of Jewish Genealogy, Volume XX, No. 4. Winter 2004, 32-34

עפר דרורי Avotaynu - The International Review of Jewish Genealogy, Volume XX, No. 4. Winter 2004, 32-34 01.12.2004
Drori, Offer., "Building a National Family Tree", Avotaynu - The International Review of Jewish Genealogy, Volume XX, No. 4. Winter 2004, 32-34

(120) Building a National Family Tree

Drori, Offer. "Building a National Family Tree", Proceedings of the 24th IAJGS - International Conference on Jewish Genealogy (Jerusalem, ISRAEL, July 4-9, 2004)

עפר דרורי Proceedings of the 24th IAJGS - International Conference on Jewish Genealogy (Jerusalem, ISRAEL, Jul 01.07.2004
Drori, Offer. "Building a National Family Tree", Proceedings of the 24th IAJGS - International Conference on Jewish Genealogy (Jerusalem, ISRAEL, July 4-9, 2004)

(114) our family. My grandfather Mordechai Salomon was the grandson of Yoel Moshe Salomon, and like some of my relatives I used to draw family trees and trace my past. In 1987, in the course of my work at SHAAM - Information Systems, the need a...


דרורי, עפר., בניית עץ משפחתי לאומי, בתוך: שרשרת הדורות, ירושלים: החברה הגינאלוגית הישראלית, ינואר 1996, כרך י', מס. 1, 12-15.

(12) בניית עץ משפחתי לאומי בישראל

Drori, Offer. "Building a National Family Tree" in: Sharsheret Hadorot Jerusalem: Israel Genealogical Society, January 1996 Vol. 10, No. 1. pp. xvi-xix

עפר דרורי in: Sharsheret Hadorot Jerusalem: Israel Genealogical Society, January 1996 Vol. 10, No. 1. pp. xvi- 31.12.1995
Drori, Offer. "Building a National Family Tree" in: Sharsheret Hadorot Jerusalem: Israel Genealogical Society, January 1996 Vol. 10, No. 1. pp. xvi-xix

(13) Building a National Family Tree in ISRAEL