אחזור מידע ומנועי חיפוש

אתר הגבורה והנצחת גיבורי מרד גטו ורשה

עפר דרורי בתוך: "מידע וטקסט" קבוצת ענין SIGTRS, אפריל 2021 16.04.2021
אתר הגבורה והנצחת גיבורי מרד גטו ורשה

(343) לגבי גיבורי המרד בגטו ורשה, ניתן לראות בטבלה השנייה כי יו"ר הכנסת החליט לפני מספר שנים להוקיר את מעשיהם של הגיבורים באמצעות תעודת הוקרה רשמית. אתר הגבורה הוא המקום היחיד בו נעשה רישום של תעודות חריגות אלו. גיבורי המרד הם בהחלט חריגים במידע ...

על פרופ' יעקב שויקה בעקבות ההספד של הרב סבתו

עפר דרורי בתוך: מקור ראשון 26 ביוני 2020 26.06.2020
פרופ' יעקב שויקה

(331) תקצר היריעה מלתאר את הישגיו המקצועיים של פרופ' יעקב שויקה. כן חשוב לזכור שהאיש היה פורץ דרך ברמה העולמית בתחום אחזור המידע ובטח בעברית. כתפיו הרחבות של יעקב שויקה נושאות על גבן דורות של פתרונות ממוחשבים שאנו מכירים וגם כאלו שטרם הומצאו.


עולם אחזור המידע בחצי היובל כפי שהוא בא לידי ביטוי בקבוצת העניין אחזור מידע וטקסט – SIGTRS

עפר דרורי בתוך: קובץ התקצירים של כנס חצי היובל של קבוצת SIGTRS, אוקטו 11.10.2018
עולם אחזור המידע בחצי היובל כפי שהוא בא לידי ביטוי בקבוצת העניין אחזור מידע וטקסט – SIGTRS

(307) בהרצאה ניתנה סקירה על עולם אחזור המידע כפי שהוא בא לידי ביטוי בחצי היובל האחרון מתוך הפעילות של קבוצת העניין אחזור מידע וטקסט – SIGTRS שהמחבר הקים.

בראשית היו מנועים

עפר דרורי בתוך: קובץ הרצאות כנס אינפו-מידע 2016, תל אביב 24.05.2016
בראשית היו מנועים

(273) מגמות במנועי חיפוש ותחזיות לעתיד


שימוש בכלים לניהול ידע להפצת ממצאי מחקר הצל"שים באתר הגבורה

עפר דרורי בתוך: מידע 2012, כנס המידע הבינלאומי ה-27 , 14-16 במאי 2012 15.05.2012
שימוש בכלים לניהול ידע להפצת ממצאי מחקר הצל"שים באתר הגבורה

(219) מטרת ההרצאה להציג כלי לניהול ידע שנעשה בו שימוש להצגת ממצאי מחקר הצל"שים באתר הגבורה. ההרצאה תתמקד במחקר הצל"שים שעורך המחבר כבר מספר שנים ומטרתו איתור וחשיפה של כלל הצל"שים והעיטורים שהוענקו לחיילי צה"ל ואחרים מקום המדינה ועד היום. אתר הג...

איך לצמצם את שטח האחסון בדואר ג'ימייל

עפר דרורי בתוך: עלון קבוצת עניין אחזור טקסט, כרך י"ח, חוברת 1, יולי 2 21.07.2011
איך לצמצם את שטח האחסון בדואר ג'ימייל

(203) כידוע לכולם ג'ימייל מעמיד לרשות כל בעל חשבון שטח אחסון של 7.6 ג'יגה ביית בחינם. הבעיה היא שגם שטח נכבד זה הולך ונסתם בגלל ריבוי סרטי וידאו, מצגות, תמונות, קבצים נלווים ואין סוף דואלים. מצורפות כמה עצות לשיפור המצב.


מנועי אחזור טקסט בעברית - רשימת ספקים - גרסה 10.2010

(188) מטרת מסמך זה להציג את רשימת הספקים והמוצרים הקיימים בתחום, התומכים בשפה העברית וניתנים להשגה בארץ. מסמך זה נילווה למסמך "קריטריונים לבחירת מנוע אחזור טקסט - גרסה 5" ואשר יכול לסייע בתהליך בחירת מנוע מסחרי מסוים מתוך רשימה של מספר מנועים.

מנועי חיפוש ארגוניים - סקירה והמלצות לבחירה

עפר דרורי בתוך: קובץ התקצירים של כנס המידע ה-25, Info2010, תל-אביב 3-5 במא 04.05.2010
מנועי חיפוש ארגוניים  - סקירה והמלצות לבחירה

(184) מנועי החיפוש הארגוניים מוכרים בארגונים כבר שנים רבות. מטרתם המרכזית היא לסייע למשתמש הארגון לאתר מידע מתוך כלל מאגרי המידע בארגון בדגש על מידע שאינו ממופתח. במשך שנים רבות התבססו ארגונים על מערכות מידע מפורמטות היות ולכל מידע בארגון היה מפת...


תכונות מנוע החיפוש XRS

עפר דרורי עלון קבוצת עניין אחזור טקסט-SIGTRS, כרך טז', חוברת 2, יוני 2010 16.03.2010
תכונות מנוע החיפוש XRS

(181) מטרת מסמך לסקור את תכונותיו של מנוע האחזורXRS בהתבסס על קריטריונים שונים המבוססים על מסמך קריטריונים להשוואת מנועי אחזור גרסה 5. המסמך מרכז קריטריונים רבים לצורך בדיקה והשוואה בין מוצרים שונים והוא מהווה כלי עזר לבחירה של מוצר לארגון ע...

מנועי אחזור טקסט בעברית - רשימת ספקים - גרסה 7.2009

עפר דרורי בתוך: עלון קבוצת עניין אחזור טקסט, כרך טז' חוברת 1, ינואר 13.07.2009
מנועי אחזור טקסט בעברית - רשימת ספקים - גרסה 7.2009

(174) מטרת מסמך זה להציג את רשימת הספקים והמוצרים הקיימים בתחום מנועי אחזור טקסט, התומכים בשפה העברית וניתנים להשגה בארץ.


תכונות מנוע החיפוש Fast

עפר דרורי בתוך: עלון קבוצת עניין אחזור טקסט, כרך ט"ז חוברת 1, ינואר 09.07.2009
תכונות מנוע החיפוש Fast

(173) המסמך סוקר את תכונותיו של מנוע האחזור Fast בהתבסס על קריטריונים שונים המבוססים על מסמך הקריטריונים להשוואת מנועי אחזור גרסה 5.

תכונות מנוע החיפוש RexyGo

עפר דרורי בתוך: עלון קבוצת עניין אחזור טקסט - SIGTRS, כרך טז' חוברת 1, י 22.06.2009
תכונות מנוע החיפוש RexyGo

(172) המסמך סורק את תכונותיו של מנוע האחזור RexyGo בהתבסס על קריטריונים שונים המבוססים על מסמך קריטריונים להשוואת מנועי אחזור גרסה 5.


תכונות מנוע החיפוש Attivio

עפר דרורי בתוך: עלון קבוצת עניין אחזור טקסט, כרך ט"ז חוברת 1, ינואר 20.05.2009
תכונות מנוע החיפוש Attivio

(170) המסמך סוקר את תכונותיו של מנוע האחזור Attivio בהתבסס על קריטריונים שונים המבוססים על מסמך קריטריונים להשוואת מנועי אחזור גרסה 5.

מסמך קריטריונים להשוואת מנועי חיפוש גרסה 5, מאי 2009

עפר דרורי בתוך: עלון קבוצת עניין אחזור טקסט, כרך ט"ז חוברת 1, ינואר 18.05.2009
מסמך קריטריונים להשוואת מנועי חיפוש גרסה 5, מאי 2009

(169) מצורף מסמך קריטריונים להשוואת מנועי חיפוש גרסה 5, מאי 2009. מטרת המסמך/הגלופה לסייע לגופי מחשוב שנזקקים למנוע חיפוש למערכות המידע שלהם וצריכים לבצע השוואה בין מוצרים קיימים. גרסה זו שימשה גופים רבים לפני ביצוע מכרז על מנועי חיפוש. הערות והצ...


שרות אחזור טקסט של גוגל, בתוך "עלון קבוצת ענין אחזור טקסט - SIGTRS", חוברת 1 כרך ט"ו, ינואר 2009

עפר דרורי "עלון קבוצת ענין אחזור טקסט - SIGTRS", חוברת 1 עלון ט"ו, ינואר 27.07.2008
שרות אחזור טקסט של גוגל, בתוך "עלון קבוצת ענין אחזור טקסט - SIGTRS", חוברת 1 כרך ט"ו, ינואר 2009

(156) בשנים האחרונות סקרנו את מוצרי אחזור הטקסט התומכים בשפה העברית וניתנים לרכישה בארץ. לצד סקירה של המוצר צרפנו טבלת תכונות של המוצר המאפשרת השוואה בין מוצרים דומים. טבלת ההשוואה מבוססת על טבלת הקריטריונים שפרסמתי בשנת 2005 והיא גרסה רביעית של ...

מנועי אחזור טקסט בעברית - רשימת ספקים, גירסה 4.2008

(154) מערכות מידע בעבר טיפלו בעיקר בניהול רשומות בתוך בסיסי נתונים כאשר רוב המידע ברשומות היה מידע מפורמט בשדות נתונים בעלי אופי מוגדר מראש (הן בגודל שדות המידע והן בפורמט שלהם). מזה כמה שנים מערכות מידע נדרשות לטפל גם במידע שאיננו מפורמט כמו טקס...


מנועי חיפוש בעברית – סקירה זמנית – מרץ 2008

(153) הסקירה האחרונה שכתבתי לגבי מנועי חיפוש בעברית הייתה ביוני 2006. בסקירה הוצגו כל השחקנים למנועי האחזור בעברית, שישה במספר בצמוד לנתונים טכניים על הנציגות שלהם בארץ. לאחרונה קבלתי מספר בקשות לעדכון הסקירה. בעבר הייתי מפיץ סקירה אחת לשנה והשו...

דרורי, עפר., מנועי אחזור טקסט בעברית - רשימת ספקים (גירסה 06.2006), בתוך: עלון קבוצת עניין אחזור טקסט - SIGTRS, ירושלים: שע"ם, 2007, כרך יג', מס. 1

(134) מנועי אחזור טקסט בעברית - רשימת ספקים (גירסה 06.2006)


גלופה לקריטריונים לבחירת מנוע אחזור טקסט - גרסה 4

מטרת מסמך לזה להגדיר טבלת קריטריונים לצורך השוואה בין מנועי חיפוש לאחזור טקסט. עם הגידול במאגרי המידע ובכמויות המידע המילולי בהן (בעיקר טקסטים שאינם מפורמטים) עולה הצורך בכלים / מוצרים אשר ינהלו את המידע הרב הזה. ניהול טקסטים חופשיים בצורה איכותית...

קריטריונים לבחירת מנוע אחזור טקסט - גרסה 4, בתוך: עלון קבוצת עניין אחזור טקסט - SIGTRS, ירושלים: שע"ם, 2006, כרך יב', מס.1, ובתוך מידעון 9.2005

(126) מסמך מנחה לבחירת מנוע אחזור טקסט