מצגות

שימוש בכלים לניהול ידע להפצת ממצאי מחקר הצל"שים באתר הגבורה - מצגת ההרצאה, כנס המידע 2012

"מחשוב ענן" – עטיפה צבעונית לסוכרייה וותיקה - מצגת ההרצאה, כנס המידע 2012


OODPM - מתודולוגיה לתכנון מערכות מידע ככלי עזר לניהול פרויקטים, מצגת ההרצאה, כנס הנדסת תעשייה וניהול 2010

מנועי חיפוש ארגוניים - סקירה והמלצות לבחירה, מצגת ההרצאה, כנס INFO2010 בת"א מאי 2010


מצגת ההרצאה: שימוש בטכנולוגיית מתקדמות למימוש תפיסת מקור פתוח (Open Source) כנס המידע 2009 בתל אביב

שיפור תוצאות חיפוש באמצעות הצפת מונחים ערכיים מהמסמך: ממשק LLCK

עפר דרורי הרצאה בכנס המידע 2009 בתל אביב 06.05.2009

מצגת ההרצאה: שיפור תוצאות חיפוש באמצעות הצפת מונחים ערכיים מהמסמך: ממשק LLCK


חיפוש בראי המחקרים

עפר דרורי כנס Info - מידע 2007 03.05.2007

מצגת ההרצאה בכנס


ניתוח טקסט אוטומטי לאיתור מילות מפתח

עפר דרורי כנס מולטי-ידע 2007 05.02.2007

מצגת ההרצאה בכנס

הידע הארגוני ודרכי ניהולו

עפר דרורי סמינר למהנדסים - "טכנולוגיות חדשות לניהול מידע" 01.04.2006


שיקולים בבחירת מערכות לניהול תוכן

עפר דרורי סמינר למהנדסים - "טכנולוגיות חדשות לניהול מידע" 01.04.2006

עץ משפחתי לאומי

עפר דרורי סמינר למהנדסים - "טכנולוגיות חדשות לניהול מידע" 01.04.2006