המלחמה שנשכחה, ירושלים: המחבר, 2005, 89 ע'

דרורי עפר 01.05.2005 09:00
המלחמה שנשכחה, ירושלים: המחבר, 2005, 89 ע'


(7) יומן אישי של המחבר ממלחמת יום הכיפורים בחזית סיני. מדף הכריכה האחורי: "המטוסים היחידים שראינו היו מצריים והם הפציצו אותנו. על פי ידיעתנו מטוסים אלו היו אמורים להיות מושמדים בשדות התעופה שלהם תוך שלוש שעות או קצת יותר, אבל בודאי לא להפציץ אותנו ולחמוק בשלום". "אנו גדלנו על הסיסמא המוכרת שהלחימה הקרקעית תועבר לשטח האויב. והנה במציאות, זה כשבוע וחצי אנו מנהלים לחימה עם המצרים בשטחנו ולא בשטחם". ניפוץ מיתוסים היה אחד המאפיינים של מלחמת יום הכיפורים. הרשימות מתארות את חוויותיו של חייל פשוט שיחידתו הושמדה ביום הראשון למלחמה בתוך הכאוס הכללי שהיה בחזית הדרום במלחמת יום הכיפורים.
attachment drori-book052005-abs.pdf