תכנון מערכות מידע בשיטת OODPM - מדריך למשתמש גרסה 5, ירושלים: אקדמון, 2002, 130 ע'

דרורי עפר 01.09.2002 09:03
תכנון מערכות מידע בשיטת OODPM - מדריך למשתמש גרסה 5, ירושלים: אקדמון, 2002, 130 ע'


(6) תכנון מערכות מידע בשיטת OODPM - מדריך למשתמש גרסה 5, ירושלים: אקדמון, 2002, 130 ע'תכנון מערכות מידע בשיטת OODPM - מדריך למשתמש גרסה 5, ירושלים: אקדמון, 2002, 130 ע'