תורת לחימה ישנה

עפר דרורי הארץ 10.09.2006 19:24
תורת לחימה ישנה


ראובן פדהצור טוען כי על צה"ל לבחון את תורת הלחימה שלו לאור מלחמת לבנון השנייה, ואני טוען שעל צה"ל לחזור לתורת הלחימה מזה שנות דור, שנמצאה נכונה ע"י הוגי הדעות הצבאיים מזה שנות דור.

attachment drori11092006.pdf