אתר אינטרנט לחטיבה 14 במלחמת יוה"כ

עפר דרורי 31.10.2007 11:50

סיפורה של חטיבה 14 במלחמת יום הכיפורים היה ידוע לחיילים שלחמו בה ועוד למתי מעט שהתעניינו במערכה בסיני במלחמת יום הכיפורים. היעדרותה של מורשת הקרב של חטיבה 14 מהתודעה הציבורית "פינתה" את השטח ליחידות אחרות לסיפור קורותיהן כאשר השיא היה ניכוס קרב "החווה הסינית" לגדוד 890 של חטיבת הצנחנים * לוחמי החטיבה שהיו שם יודעים כבר 34 שנים שהם אלו שכבשו את מתחם החווה הסינית (כמו מתחמים רבים אחרים) בלילה של ה- 15 באוקטובר 1973 וביום שלמחרתו. אבל בהעדר מורשת קרב שזכתה לתיעוד ופרסום מתאים בציבור האמת נשכחה בחלוף השנים * אתר חטיבה 14 שעולה עתה לאוויר, 34 שנים אחרי המלחמה, נועד לתקן מצב זה ולהביא לידיעת הציבור את קורותיה של חטיבת השריון 14 במלחמת יום הכיפורים ולספר את סיפורה * כתובת אתר חטיבה 14 - www.hativa14.org.ilסיפורה של חטיבה 14 במלחמת יום הכיפורים היה ידוע לחיילים שלחמו בה ועוד למתי מעט שהתעניינו במערכה בסיני במלחמת יום הכיפורים. היעדרותה של מורשת הקרב של חטיבה 14 מהתודעה הציבורית "פינתה" את השטח ליחידות אחרות לסיפור קורותיהן כאשר השיא היה ניכוס קרב "החווה הסינית" לגדוד 890 של חטיבת הצנחנים.
לוחמי החטיבה שהיו שם יודעים כבר 34 שנים שהם אלו שכבשו את מתחם החווה הסינית (כמו מתחמים רבים אחרים) בלילה של ה- 15 באוקטובר 1973 וביום שלמחרתו. אבל בהעדר מורשת קרב שזכתה לתיעוד ופרסום מתאים בציבור האמת נשכחה בחלוף השנים.
אתר חטיבה 14 שעולה עתה לאוויר, 34 שנים אחרי המלחמה, נועד לתקן מצב זה ולהביא לידיעת הציבור את קורותיה של חטיבת השריון 14 במלחמת יום הכיפורים ולספר את סיפורה.
האתר של חטיבה 14 שכתובתו היא www.hativa14.org.il  כולל מספר מרכיבים כאשר המרכזי שבהם הוא יד לנופלים.

יד לנופלים
במסגרת "יד לנופלים" יוחד תת אתר לכל נופל. סה"כ 384 נופלים במסגרת החטיבה במלחמה. תת האתר לכל נופל כולל את תמונתו, עיקרי סיפור חיוו כפי שנרשמו בדפי יזכור של משרד הביטחון ועודכנו ומידע נוסף כמו תמונות, דבר המשפחה, חברים כותבים ועוד. באתר יד לנופלים הושקע מאמץ כביר לדייק ככל האפשר בפרטים המצורפים ונערכו השוואות רבות בין רשימות שונות כדי להגיע לדיוק מרבי. בני המשפחה וחברים מוזמנים להעביר חומרים שלהם להנהלת האתר לצורך שילובם באתר (באמצעות כפתור "צור קשר").

לחימת החטיבה במלחמת יום הכיפורים
לצד "יד לנופלים", חלק מרכזי באתר הוא סיפור לחימתה של חטיבה 14 במלחמת יום הכיפורים. פרק זה כולל תיאור מפורט של לחימת החטיבה על פי שלבי המלחמה: התקופה שלפני המלחמה, קרבות הבלימה, כיבוש "החווה הסינית" והגדה המזרחית של התעלה, צליחת התעלה וכיבוש מתחמי "אורחה" וסרפאום, לחימה בארץ "גושן" ובניית החטיבה מחדש לאחר המלחמה.
פרק אחר בתיאור הלחימה מתייחס ליחידות החטיבה במלחמה, סה"כ 20 גדודים ויחידות חטיבתיות (ביניהם הגדודים: 184, 79, פלס"ר 67, גדס"ר 87, כוח "שמוליק", גדודי הטנקים 106 ו- 407, יחידת דוב לבן ועוד יחידות ששרתו ת"פ החטיבה). לחלק מן היחידות יש תיאור מפורט של לחימת היחידה ולחימת יחידות המשנה שלהן עד רמת פלוגה. על אף השנים שעברו נעשה ניסיון אמיתי לתאר את תמונת הקרב ומהלכי היחידות בצורה שתואמת ככל האפשר את המציאות כפי שהייתה. לצורך משימה זו רתם אמנון רשף מח"ט 14 במלחמה את מפקדי היחידות לרישום מהלכי הקרבות בהתבסס על זיכרון האנשים, חומרים שכל אחד מהמפקדים שמר לעצמו מאז המלחמה ובעיקר בהתבסס על תחקיר המלחמה שערכה החטיבה מייד לאחר המלחמה. מפקדי כוחות או חיילים מוזמנים להעביר חומר המתאר את לחימת היחידה שלהם להנהלת האתר (באמצעות כפתור "צור קשר").

דו"ח חטיבה 14 במלחמת יום הכיפורים
סיפורו של תחקיר הקרבות של חטיבה 14 (דו"ח החטיבה או בכינויו "הספר הירוק") ראוי שיוזכר בצורה נפרדת בהקשר זה היות והוא כפי הנראה התחקיר המפורט ביותר שהוכן בצה"ל לאחר המלחמה וכולל התייחסות ותיאור מפורט ברמה של שעות עד רמת פלוגה (ולעיתים אף כוחות קטנים יותר) לכל ימי הלחימה. התחקיר עצמו שיצא בשנת 1975 כולל 372 עמודים המתארים את מהלכי הקרב בפורמט של יומן מבצעים לגבי הכוחות והזמנים ובפורמט חופשי לגבי תיאור האירועים כפי שנאמרו ע"י המפקדים ובציטוט עדויותיהם. התחקיר כולל נספחים רבים כמו טבלת אירועים, רשימת חללים, רשימת קצינים, רשימת פצועים, רשימת פדויי השבי, מצבות כ"א של היחידות והמעוזים שהיו ת"פ החטיבה, לקחים, דפי קשר ודפים קרביים שיצאו במהלך המלחמה. דוח החטיבה מתבסס על יומני המבצעים המקוריים של החטיבה ושעות רבות של הקלטות המפקדים השונים בתחקירים שתומללו, כמו כן הדו"ח מתבסס על שעות רבות של הקלטת רשתות הקשר החטיבתיות והאוגדתית שהוקלטו במהלך המלחמה. הדוח החטיבתי מתבסס  גם על סיכומים פנימיים של יחידות החטיבה השונות כמו סיכומים גדודיים ואחרים.

תחקיר החטיבה כולל התייחסות לכוחות שסופחו במהלך הלחימה לחטיבה ואפילו לפרקי זמן קצרים ביותר כמו שעות, כוחות סיוע שחלקם היו ת"פ החטיבה וחלקם בסיוע ישיר וכן כוחות החטיבה האורגניים שלפני המלחמה (גדוד 9 וגדוד 52) אשר בפועל במרבית המלחמה היו ת"פ כוחות אחרים. תחקיר החטיבה הוא ספר מאלף שיכול ללמד גם היום, 34 שנים אחרי המלחמה, כיצד יש לבצע תחקיר שלאחר מלחמה וכן הוא מלמד כי תחקור קרבות יסודי אינו המצאה חדשה של הצבא  לאחר מלחמת לבנון השנייה. דוח החטיבה המלא נסרק ועבר צנזורה (אשר השמיטה חלקים מעטים בלבד שיש בהם פגיעה בצנעת הפרט ואין בהם כדי לשנות את מהות התחקיר והאירועים המתוארים בו) והוכנס לאתר במסגרת הקטגוריה "לחימת החטיבה במלחמת יום הכיפורים".

אין ספק שדו"ח חטיבה 14 הוא בעל תרומה ייחודית להבנת מהלכי החטיבה במלחמת יום הכיפורים ולהבנת מהלכי הקרבות המשמעותיים ביותר בחזית סיני במלחמה כמו קרב הבלימה והשב"ש (שריון בשריון) שהתקיים ב- 14 לאוקטובר ואשר היטה בפועל את הכף מבלימה נואשת ושחיקה של כוחותינו לשחיקה של הכוח התוקף המצרי. בנוסף תורם דו"ח החטיבה להבנת מהלכי הפריצה ב- 15 באוקטובר בין ארמיה 2 לארמיה 3 שאפשרו את צליחת התעלה.
דו"ח החטיבה  יכול לשמש ככלי ללימוד כיצד יש לבצע תחקיר קרב מורכב, מסובך, עמוס בנפגעים שנמשך ימים רבים ובמקביל לשקם את הכוחות שלאחר המלחמה.

מידע נוסף בפרק על לחימת החטיבה
מידע נוסף על לחימת החטיבה באתר כולל מפות קוד סיריוס שהיו מפות הגזרה במלחמה, מפות של הגזרות השונות, הקלטת המח"ט ללוחמי גדוד הסיור 87 לפני היציאה לקרב ב- 15 באוקטובר ותמלול הדברים. בהקשר להקלטה נדירה זו אשר חלקים ממנה פורסמו בעבר באתר גדוד הסיור 87 יש לציין את רוח הדברים והביטחון שבו נאמרו הדברים. גם היום 34 שנים לאחר אותו אירוע, שמיעת ההקלטה מרגשת ומראה את נחישותם של המפקדים לפני הקרב המכריע ואת האמונה המוחלטת בצדקת דרכנו ובניצחון שיושג. לא ניצחון בנקודות או ניצחון התלוי בהישגים מדיניים אלא ניצחון המביא הכרעה ברורה בקרב. ראוי שחלקים מהקלטה זו יושמעו דרך קבע בקורסי הפיקוד של צה"ל להמחשת הביטחון שנוטע מפקד לפקודיו ערב היציאה לקרב מכריע והוא מממש את הסיסמא: "ממני תראו וכן תעשו".
עוד באתר החטיבה: ריכוז מידע על חללים, פצועים, ומצבת רק"ם החטיבה.

מידע נוסף באתר החטיבה
באתר גם פרק היסטורי הכולל מידע על החטיבה מראשיתה ועד ימינו. מידע רב ערך זה המתפרסם לראשונה כולל את תולדות חטיבה 14 מאז ראשיתה במלחמת השחרור ועד לפירוקה בשנת 1985 והקמתה מחדש בשנת 1990.

אלבום תמונות הכולל למעלה מ- 200 תמונות המלוות בדברי הסבר, חלקן לא פורסמו עד היום ומרביתן צולמו בזמן אמת במהלך לחימת החטיבה במלחמת יום הכיפורים.

באתר יש מנוע חיפוש שנועד להקל על ההתמצאות, קישורים לאתרים אחרים בתחום ועוד ועוד.

האתר כולל אפשרות לרישום של לוחמי החטיבה במלחמה והוא כולל לא רק פרטים אישיים אלא גם שרות ביחידות השונות לפי תאריכים דבר שיאפשר בניית שיבוץ קרבי לחטיבה של הלוחמים בקצב ההשתנות לאורך המלחמה. הרישום של הלוחמים יקל גם על שמירת הקשר אתם.

תוכניות לעתיד
לאחר שחרור שלב א' של האתר מתוכננים להתווסף לאתר חומרים מקוריים וייחודיים כמו הקלטות רשת הקשר של החטיבה בצרוף תמלול של חלקן. סיפורים אישים של לוחמים, חלקם מקוריים חלקם שפורסמו במקומות אחרים במהלך השנים שעברו מהמלחמה. יש כוונה בהמשך להוסיף פורום לאתר שיאפשר העלאת נושאים משותפת ללוחמי החטיבה ולגולשים באתר ועוד רעיונות שונים כפי שיעלו מגולשי האתר וצוות ההיגוי.

היוזמה להקמת האתר היא של אמנון רשף שהיה כאמור מפקד חטיבה 14 במלחמת יום הכיפורים וסיים את שרותו הצבאי בשנת 1984 בדרגת אלוף. תפקידו האחרון היה מפקד גייסות שריון.
אמנון הקים לצדו צוות היגוי לאתר שהיה שותף להחלטות על מבנה האתר, תכולתו ומטרותיו. לאחר מכן בוצע אפיון טכני של האתר בסיוע אנשי מקצוע ששרותו בחטיבה במלחמה. האפיון עצמו הוצא למכרז בין בתי תוכנה אשר הגישו את הצעותיהם לבניית האתר. הצעות המתחרים הובאו בפני וועדת ההיגוי, התקיימו פגישות אישיות עם המציעים שכללו מצגות והוכחת יכולת ובסופו של התהליך נבחרה הצעתה של חברת דרונט לביצוע המשימה.
לאחר השלמת פיתוח הממשק והתאמתו לאפיון האתר כפי שנקבע, פותח מנוע להזנת תכני האתר ומונו אנשים לבצע את עבודת איסוף החומרים והזנתם לאתר.

תהליך הזנת הנתונים ארך למעלה מששה חודשים והוא כולל בשלב הראשון את תת האתר "יד לנופלים" וכן את ההיסטוריה של החטיבה, דברי הסבר ודו"ח החטיבה במלחמת יום הכיפורים.

האתר שהוגדר ע"י אמנון כאתר מתפתח ודינאמי עולה לאוויר לקראת יום השנה ה- 34 למלחמת יום הכיפורים והוא בחלקו הראשון בלבד. בהמשך כפי שצוין, מתוכנן האתר להתרחב ולכלול חומרים נוספים וייחודיים כמו הקלטות מרשת הקשר החטיבתית והאוגדתית במלחמה, ותמלול חלקן עד רמה של דקות, סרטי וידאו סרטים נדירים שצולמו במהלך המלחמה ועוד ועוד.

אתר חטיבה 14 מביא ללוחמי החטיבה, למתעניינים בקורות מלחמת יום הכיפורים, למתעניינים בנושא צבא ובטחון, לחוקרים של היסטוריה צבאית ולכלל עם ישראל מידע אדיר ורב ערך. מידע זה ניתן לציבור בישראל בצורה חופשית ואנו תקווה שיביא את התועלות הרבות שניתן להשיג ממנו.

מסך הכניסה של האתר

אתר אינטרנט לחטיבה 14 במלחמת יוה"כ

מסך הכניסה ליד לנופלים

אתר אינטרנט לחטיבה 14 במלחמת יוה"כ

מסך הכניסה לחללי גדוד 79

אתר אינטרנט לחטיבה 14 במלחמת יוה"כהוספת תגובה
  מגיב אנונימי
שם או כינוי:
חסימת סיסמה:
  זכור אותי תמיד במחשב זה

כותרת ראשית:
אבקש לקבל בדואר אלקטרוני כל תגובה לטוקבק שלי
אבקש לקבל בדואר אלקטרוני כל תגובה למאמר הזה