אתר הגבורה

עפר דרורי www.gvura.org 12.11.2007 02:21

אתר הגבורה מוקדש לסיפורם של גיבורי ישראל מאז קום המדינה. האתר מרכז מידע על כלל הצל"שים והעיטורים שניתנו מקום המדינה ועד היום * האתר עלה לאוויר בחודש מרץ 2007 כאשר הוא מכיל 100 סיפורי גבורה, נכון להיות באתר מעל 1500 סיפורי גבורה * כדי לממש את תוכניות פיתוח האתר אני זקוק לסיוע מגורמים שונים שיש להם ידע על צל"שים או עיטורים לא מוכרים כדי שאוכל לצרף את סיפורם לאתר. באתר נמצא "קול קורא לסיפורי גבורה" * מכיוון שמטרת האתר היא סיפור והפצה של מורשת הקרב של צה"ל אודה לכל מי שיפיץ את כתובת האתר לציבור הרחבאתר הגבורה - www.gvura.org / עפר דרורי

מבוא
תולדות המאבק להקמתה ולקיומה של מדינת ישראל שזורים במעשי גבורה מופלאים. גילויי גבורה אלה, שורשיהם נעוצים בין דפי התנ"ך, בקרבות המכבים, במלחמות היהודים ברומאים, במרד הגטאות ובמאבק המחתרות בתקופה שקדמה להקמת המדינה. בטקס שנערך ב-17 ביולי 1949 הוענק לראשונה "אות גיבור ישראל" ל-12 לוחמים, כמניין שבטי ישראל, בעבור הצטיינותם יוצאת הדופן בשדה הקרב. לימים הונהגה בצה"ל הענקת ציונים לשבח (צל"שים) מטעם הרמטכ"ל, האלופים, מפקדי האוגדות והחטיבות. חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל שנחקק בכנסת בינואר 1970 קבע את שלושת העיטורים הגבוהים ביותר עבור גילויי אומץ וגבורה במהלך לחימה ופעילויות מבצעיות, והם: עיטור הגבורה, עיטור העוז ועיטור המופת, אשר הוענקו לצד הצל"שים. בעקבות חוק העיטורים הוסבו עיטורי "אות גיבור ישראל" והצל"שים השונים לעיטורים שונים עפ"י הוראות החוק (ציטוט חלקי מ-"בעוז רוחם", משהב"ט). 
אתר הגבורה מוקדש לסיפורם של גיבורי ישראל מאז קום המדינה. האתר מרכז מידע על כלל הצל"שים והעיטורים שניתנו מקום המדינה ועד היום.

אתר הגבורה הוא בעל שני מימדים: התקופה שבה התבצע מעשה הגבורה וסוג העיטור או הצל"ש.

התקופות הקיימות באתר הגבורה הן:
מלחמת העצמאות  -  30.11.1947 - 17.7.1949
בין מלחמת העצמאות לקדש  -  18.7.1949 - 28.10.1956
מבצע קדש  -  29.10.1956 - 5.11.1956
בין קדש לששת הימים  -  6.11.1956 - 4.6.1967
מלחמת ששת הימים  -  5.6.1967 - 12.6.1967
בין ששת הימים להתשה  -  13.6.1967 - 7.3.1969
מלחמת ההתשה  -  8.3.1969 - 7.8.1970
בין ההתשה ליום הכיפורים  -  8.8.1970 - 5.10.1973
מלחמת יום הכיפורים  -  6.10.1973 - 24.10.1973
בין יום הכיפורים לשלום הגליל  -  25.10.1973 - 5.6.1982
מלחמת שלום הגליל  -  6.6.1982 - 31.8.1982
בין שלום הגליל לאינתיפאדה  -  1.9.1982 - 8.12.1987
תקופת האינתיפאדה  -  9.12.1987 - 11.7.2006 (תקופה זו כוללת את האינתיפאדה הראשונה והשנייה - בעתיד יופרדו תקופות אלה)
מלחמת לבנון השנייה  -  12.7.2006 - 14.8.2006

מאז מלחמת לבנון השנייה - 15.8.2006 ועד היום

סוגי העיטורים הקיימים באתר:
עיטור הגבורה
עיטור העוז
עיטור המופת
צל"ש הרמטכ"ל
צל"ש אלוף
צל"ש מפקד אוגדה
צל"ש מח"ט
צל"ש יחידתי

האתר עלה לאוויר בחודש מרץ 2007 כאשר הוא מכיל 100 סיפורי גבורה. עד סוף חודש אפריל היו באתר 300 סיפורי גבורה. במהלך חודש מאי הוכנסו עוד 200 סיפורי גבורה והאתר הגיע להיקף של 500 סיפורי גבורה. בסוף יוני היו באתר 750 סיפורי גבורה, בסוף יולי היו באתר 1150 סיפורים, בספטמבר היו באתר 1450 סיפורי גבורה ובחודש נובמבר מעל ל- 1500 סיפורי גבורה המהווים את כלל העיטורים הידועים וכן את כלל צל"שי הרמטכ"ל שפורסמו עד היום ועוד כ- 400 צל"שים של אלוף, מפקד אוגדה ומח"ט.

לאחר עדכון האתר בעיטורים ובצל"שים הידועים הוכנסו חומרים ומידע נוסף לסיפורי הגבורה. במרבית המקרים נוספה  תמונה של בעל הצל"ש / עיטור ובמידת האפשר גם  סיפור המעשה המפורט וזאת כמובן מעבר לכתב הצל"ש עצמו.

עיקר הבעיה הייתה באיתור הסיפורים המפרטים את מעשה הגבורה וזאת מעבר לנוסח הרשמי והמתומצת בכתב הצל"ש שאותו ניתן למצוא במרבית המקרים באתר "בעוז רוחם" של צה"ל.

נושאים שטופלו במהלך הקמת האתר ודרכי פתרון:
1. תמונה של מקבל הצל"ש
התמונות של מקבלי הצל"שים והעיטורים לא זמינות בשום מאגר בצורה מרוכזת ועל כן הייתי צריך לסרוק מקורות מידע אחרים כמו: אתרי אינטרנט, ספרים, כתבות מעיתונות אזרחית, עיתונות צבאית, קשר למעוטרים, קשר לחברים של מעוטרים ועוד. התמונה של מקבל הצל"ש / עיטור חשובה בעיני כי היא מאפשרת להזדהות בצורה טובה יותר עם סיפור הגבורה.

2. הנוסח הרשמי של הצל"ש / עיטור
הנוסח הרשמי נמצא כמובן בכתב העיטור אשר במרבית המקרים אינו זמין. נעזרתי רבות באתר "בעוז רוחם" הכולל את הנוסחים החלקיים של העיטורים וצל"ש רמטכ"ל. אין בנמצא בצורה מרוכזת את הנוסח של צל"ש אלוף, מפקד אוגדה ומח"ט. איסוף הנוסחים האלו כרוך בעבודה רבה היות ואפילו רשימה מסודרת של מקבלי צל"שים אלה לא קיימת. עד היום איתרתי כ-400 צל"שים כאלה על פי הפירוט: 226 צל"ש אלוף, 87 צל"ש מפקד אוגדה, 76 צל"ש מח"ט.

3. סיפור רקע של מעשה הגבורה
כאן נעזרתי בגורמים רבים שהיו מוכנים לעמוד לימיני ולסייע לי באיתור כתבות מתקופת אירוע הצל"ש ברובן כתבות בעיתונות. עיתון ידיעות אחרונות העמיד לרשותי את האפשרות לעיין בארכיון שלו וכן כתבי עת אחרים בהיקף קטן יותר. בנוסף העיתון במחנה העמיד לרשותי את כלל הסיפורים שפורסמו בעיתון במסגרת המדור "צומת גיבור" בשנים האחרונות. הכתבות העיתונאיות הרבות השונות באיכותן ובמידת הפירוט שלהם מהוות חומר ארכיוני בעל ערך רב להשלמת התמונה של סיפורי הגבורה.

4. חומרים נלווים
האתר כולל חומרים נלווים רבים כמו כתבות או פרסומים שונים שניתן לעיין בהם בצמוד לסיפור גבורה מסוים או במנותק ממנו.

5. חומרים במולטימדיה
באתר חומרי מולטימדיה רבים כמו סרטוני וידאו המתארים את טקס קבלת העיטור (ממלחמת לבנון השנייה). סרטונים שפורסמו במקומות שונים המתארים את סיפור הגבורה, הקלטות קול ועוד. מטרת חומרים אלו לאפשר גיוון במידע והגברת העניין בסיפורי הגבורה עצמם.

6. צל"שים ועיטורים נעלמים
במסגרת זו איתרתי צל"שים ועיטורים משני סוגים. כאלו שמוזכרים שקרו אבל ללא פרטים על האירוע וללא פרטים של מי שזכה בהם, שמות מקבליהם נותרו בראשי תיבות בלבד. הסוג השני מתייחס לצל"שים ועיטורים שלא פורסמו בציבור מעולם. אי הפרסום של חומרים משני הסוגים לא נבע בהכרח משיקולי בטחון מידע. לקבוצה הראשונה משתייכים צל"שים של לוחמים מסיירת מטכ"ל, טייסים ויחידות אחרות ולקבוצה השנייה צל"שים שאינם צל"שי רמטכ"ל וששום גורם צבאי מוסמך לא ניהל רישום מסודר לגביהם. אתר הגבורה בהחלט ממלא חוסר זה. בהתמודדות עם הצל"שים והעיטורים החסויים מצאתי כי במרבית המקרים החיסיון הוטל בעת הענקת הצל"ש / העיטור אבל מאז איש לא ביקש להסירו. נעזרתי רבות בצנזורה הצבאית אשר אפשרה את החשיפה של רבים מהצל"שים שפורסמו בציבור בראשי תיבות בלבד.

היקף המידע הנמצא היום באתר הגבורה
עיטור הגבורה – 40 עיטורים
עיטור העוז – 222 עיטורים
עיטור המופת – 596 עיטורים
צל"ש רמטכ"ל – 197 צל"שים
צל"ש אלוף – 225 צל"שים
צל"ש מפקד אוגדה – 86 צל"שים
צל"ש מפקד חטיבה – 75 צל"שים
צל"שים יחידתיים – 30 צל"שים ברמות השונות

העיטורים והצל"שים נחלקים כאמור במבוא ל-15 תקופות מקום המדינה ועד היום.
מלחמת העצמאות – 12 עיטורים
בין מלחמת העצמאות למבצע קדש – 47 עיטורים וצל"שים
מבצע קדש – 61 עיטורים וצל"שים
בין מבצע קדש למלחמת ששת הימים – 133 עיטורים וצל"שים
מלחמת ששת הימים – 259 עיטורים וצל"שים
בין ששת הימים להתשה -  47 עיטורים וצל"שים
מלחמת ההתשה – 51 עיטורים וצל"שים
בין ההתשה למלחמת יום הכיפורים – 17 עיטורים וצל"שים
מלחמת יום הכיפורים – 524 עיטורים וצל"שים
בין מלחמת יום הכיפורים למבצע שלום הגליל – 20 עיטורים וצל"שים
מבצע שלום הגליל – 59 עיטורים וצל"שים
בין שלום הגליל לתקופת האינתיפאדה – 3 צל"שים
תקופת האינתיפאדה – 54 עיטורים וצל"שים
מלחמת לבנון השנייה – 144 עיטורים וצל"שים

היקף השימוש באתר
האתר שלא קיבל כל פרסום רשמי בכלי התקשורת הגיע להיקפי שימוש כדלקמן
חודש יוני 2007, 2031 מבקרים, 7124 דפים שנצפו
חודש יולי 2007, 1861 מבקרים, 6623 דפים שנצפו
חודש אוגוסט 2007, 3081 מבקרים, 16511 דפים שנצפו
חודש ספטמבר 2007, 4286 מבקרים, 20161 דפים שנצפו
חודש אוקטובר 2007, 2941 מבקרים, 9543 דפים שנצפו


קול קורא לסיפורי גבורה
כדי לממש את תוכניות פיתוח האתר אני זקוק לסיוע מגורמים שונים שיש להם ידע על צל"שים או עיטורים לא מוכרים כדי שאוכל לצרף את סיפורם לאתר. באתר נמצא "קול קורא לסיפורי גבורה" שאני מביא אותו בקיצור גם כאן.

החומרים שאני מחפש הם סיפורי גבורה של מקבלי צל"שים ועיטורים מקום המדינה. הכוונה בעיקר לכתבות שהופיעו בעיתונות או בכתבי עת שונים העוסקים בתיאור האירוע שבגינו התקבל העיטור או הצל"ש. אשמח מאוד אם תוכלו לצרף את תמונתו של מקבל הצל"ש או העיטור ורצוי מתקופת האירוע עצמו אבל לא חובה. ניתן גם להעביר כתבות אישיות שאתם כתבתם על חבר לנשק, ידיד משפחה וכו' או אפילו על עצמכם בכל הקשור לסיפור שעומד מאחורי הצל"ש או העיטור. בקשה מיוחדת יש לי לגבי צל"ש אלוף, מפקד אוגדה ומח"ט - אלו צל"שים שבמרבית המקרים פחות ידועים ופחות מוכרים ואתר הגבורה מהווה בפועל מאגר מידע המרכז גם את סיפורי הגבורה האלו. פנייה זו מכוונת גם לכם כמובן בעלי העיטורים והצל"שים, אם לא מצאתם את עצמכם באתר, או שחסרה תמונה או פרטים על הצל"ש / עיטור אודה מאוד אם תצרו אתי קשר  .

רשימה מלאה של החומרים המבוקשים בעת מתן מידע על עיטור או צל"ש:
1. שם ודרגה של בעל העיטור בעת האירוע במידה ובעל העיטור שינה את שמו נא לציין גם את השם החדש
2. תמונה של בעל העיטור, רצוי תמונה מתקופת האיתור - אם אינה בנמצא תמונה מתקופה אחרת
3. ציון סוג העיטור או הצל"ש
4. תאריך הענקת העיטור או הצל"ש
5. נוסח כתב העיטור או הצל"ש - נחוץ רק אם מדובר על צל"ש אלוף, צל"ש מפקד אוגדה, צל"ש מפקד חטיבה וצל"ש יחידתי
6. כתבה המתארת את הסיפור שמאחרי העיטור לדוגמא: כתבה בעיתון שהתפרסמה בסמוך לאירוע או למתן העיטור. כתבה שחוברה ע"י משפחה וכו' המתארת את מהלך האירועים שהוביל לעיטור, כל חומר נילווה אחר שעוסק בעיטור ובבעליו
7. אם מדובר על כתבה או תמונה סרוקה יש לסרוק ברזולוציה של 100DPI
8. אם לכתבה יש זכויות יוצרים נא לוודא שזכויות אלו אינן מופרות או לחילופין לציין בפני שקיימות זכויות ומי בעליהן ואני אטפל בעניין, בגלל היקף החומר אודה אם נושא זה יטופל ע"י הגורם המציע את הכתבה
אבקש לקבל חומרים סרוקים בלבד, חומרים אחרים אם ישלחו יישארו ברשותי. על השולח להקפיד שיש לו עותק מהם.

תכונות נוספות באתר
אתר הגבורה כולל בתוכו מרכיבים הקיימים גם באתרים אחרים ונועד לסייע למבקר בו. בין התכונות הקיימות באתר:
1. מנוע חיפוש
2. רשימה מלאה עם קישור של כל מקבלי העיטורים והצל"שים ממוינת על פי שם המשפחה של מקבל העיטור
3. דברי הסבר לשימוש באתר
4. אפשרות ניווט באתר עפ"י קטגוריות כמו תקופות (לדוגמה מלחמת העצמאות) או סוג העיטור (לדוגמה עיטורי העוז)
5. מתן יכולת לראות את הסיפורים שנוספו לאחרונה וכן את הסיפורים היותר נצפים באתר
6. באתר ריכוז מיוחד של צל"שים יחידתיים ביניהם כאלה שאינם ידועים

תוכניות לעתיד
במסגרת התוכניות לפיתוח האתר מתוכננות המשימות הבאות:
1. השלמת תמונות של מקבלי צל"שים ועיטורים
2. השלמת נוסחים רשמיים של צל"שים
3. השלמת צל"שי אלוף, מפקד אוגדה ומח"ט שחסרים באתר
4. איסוף מידע רקע על סיפורי הצל"שים והעיטורים מכתבות בעיתונות ומסיפורי חברים


אני מודה לכל אותם אנשים וארגונים אשר סייעו לי בחומרים שונים עבור האתר. חלקם מוזכרים בדף התודות באתר וחלקם ביקשו להישאר באלמוניותם. התודה לכולם.

מכיוון שמטרת האתר היא סיפור והפצה של מורשת הקרב של צה"ל אודה לכל מי שיפיץ את כתובת האתר לציבור הרחב, בעיקר לבני הדור הצעיר שיכולים להזדהות עם סיפורי הגבורה של לוחמים לא רק ממלחמת העצמאות אלא אף ממלחמת לבנון השנייה, ממלחמת יום הכיפורים ומתקופות שבין המלחמות.


 הוספת תגובה
  מגיב אנונימי
שם או כינוי:
חסימת סיסמה:
  זכור אותי תמיד במחשב זה

כותרת ראשית:
אבקש לקבל בדואר אלקטרוני כל תגובה לטוקבק שלי
אבקש לקבל בדואר אלקטרוני כל תגובה למאמר הזה