פרסומים (מאמרים)

מיקור החוץ בממשלה הוא בזבזני ונעשה משיקולים זרים

עפר דרורי בתוך: הארץ, דה מרקר, 20 באוגוסט 2009 20.08.2009
מיקור החוץ בממשלה הוא בזבזני ונעשה משיקולים זרים

(176) השימוש בעובדי מחשב חיצוניים בממשלה בזבזני והגמישות שהיא מעניקה לממשלה - מדומה.

נשים חיילות שזכו לעיטורים וצל"שים

עפר דרורי אתר הגבורה, אוגוסט 2009 05.08.2009
אסתר ארדיטי, החיילת הראשונה בצה"ל שקיבלה צל"ש

(175) אף שצה"ל הוא צבא גברי ברובו ועיקר לחימתו נעשית ע"י גברים זכו מספר מצומצם של חיילות בצל"שים ואחת אף בעיטור בגין פעולתן. מתוך כ-1700 צל"שים ועיטורים שאותרו עד כה על ידי ונמצאים באתר הגבורה (www.gvura.org) שמונה מתוכם הוענקו לנשים. אסתר ארדיטי...


מנועי אחזור טקסט בעברית - רשימת ספקים - גרסה 7.2009

עפר דרורי בתוך: עלון קבוצת עניין אחזור טקסט, כרך טז' חוברת 1, ינואר 13.07.2009
מנועי אחזור טקסט בעברית - רשימת ספקים - גרסה 7.2009

(174) מטרת מסמך זה להציג את רשימת הספקים והמוצרים הקיימים בתחום מנועי אחזור טקסט, התומכים בשפה העברית וניתנים להשגה בארץ.

תכונות מנוע החיפוש Fast

עפר דרורי בתוך: עלון קבוצת עניין אחזור טקסט, כרך ט"ז חוברת 1, ינואר 09.07.2009
תכונות מנוע החיפוש Fast

(173) המסמך סוקר את תכונותיו של מנוע האחזור Fast בהתבסס על קריטריונים שונים המבוססים על מסמך הקריטריונים להשוואת מנועי אחזור גרסה 5.


תכונות מנוע החיפוש RexyGo

עפר דרורי בתוך: עלון קבוצת עניין אחזור טקסט - SIGTRS, כרך טז' חוברת 1, י 22.06.2009
תכונות מנוע החיפוש RexyGo

(172) המסמך סורק את תכונותיו של מנוע האחזור RexyGo בהתבסס על קריטריונים שונים המבוססים על מסמך קריטריונים להשוואת מנועי אחזור גרסה 5.

מערכת הביטחון מערערת את האמון הציבורי בה

עפר דרורי הארץ, דה מרקר, 26.5.09 26.05.2009
מערכת הביטחון מערערת את האמון הציבורי בה

(171) חובה על מנהיגי המערכת הביטחונית להקשיב לצורכי המשק ולעשות פעולות ממשיות בצמצום הבזבוז הקיים כיום הן במשרד הביטחון והן בצבא. אי אמון של הציבור במנהיגי המערכת יפגע בביטחון המדינה הרבה יותר מחיסכון של מאות מיליוני שקלים בפעילויות שאינן תורמת ל...


תכונות מנוע החיפוש Attivio

עפר דרורי בתוך: עלון קבוצת עניין אחזור טקסט, כרך ט"ז חוברת 1, ינואר 20.05.2009
תכונות מנוע החיפוש Attivio

(170) המסמך סוקר את תכונותיו של מנוע האחזור Attivio בהתבסס על קריטריונים שונים המבוססים על מסמך קריטריונים להשוואת מנועי אחזור גרסה 5.

מסמך קריטריונים להשוואת מנועי חיפוש גרסה 5, מאי 2009

עפר דרורי בתוך: עלון קבוצת עניין אחזור טקסט, כרך ט"ז חוברת 1, ינואר 18.05.2009
מסמך קריטריונים להשוואת מנועי חיפוש גרסה 5, מאי 2009

(169) מצורף מסמך קריטריונים להשוואת מנועי חיפוש גרסה 5, מאי 2009. מטרת המסמך/הגלופה לסייע לגופי מחשוב שנזקקים למנוע חיפוש למערכות המידע שלהם וצריכים לבצע השוואה בין מוצרים קיימים. גרסה זו שימשה גופים רבים לפני ביצוע מכרז על מנועי חיפוש. הערות והצ...


שיפור תוצאות חיפוש באמצעות הצפת מונחים ערכיים מהמסמך – ממשק LCCK משופר

עפר דרורי בתוך: קובץ הרצאות כנס המידע הבינלאומי ה-24, תל אביב: טלדן, 07.05.2009
שיפור תוצאות חיפוש באמצעות הצפת מונחים ערכיים מהמסמך – ממשק LCCK משופר

(168) ההרצאה תיארה את המחקר האחרון בהצגת תוצאות חיפוש. המחקר בחן את היתרון בהקבצת התוצאות תוך שימוש בקטגוריות המסמכים המבוססות על עץ טקסונומי ארגוני.

מצגת ההרצאה: שימוש בטכנולוגיית מתקדמות למימוש תפיסת מקור פתוח (Open Source) כנס המידע 2009 בתל אביב


שיפור תוצאות חיפוש באמצעות הצפת מונחים ערכיים מהמסמך: ממשק LLCK

עפר דרורי הרצאה בכנס המידע 2009 בתל אביב 06.05.2009

מצגת ההרצאה: שיפור תוצאות חיפוש באמצעות הצפת מונחים ערכיים מהמסמך: ממשק LLCK

שימוש בטכנולוגיית מתקדמות למימוש תפיסת מקור פתוח (Open Source)

עפר דרורי בתוך: קובץ הרצאות כנס המידע הבינלאומי ה-24, תל אביב: טלדן, 05.05.2009
שימוש בטכנולוגיית מתקדמות למימוש תפיסת מקור פתוח (Open Source)

(167) ההרצאה תעסוק במגמות החדשות בתחום הפצת תכנים בעולם המקור הפתוח ובדוגמאות לכלים המאפשרים לממש מגמות אלה.


סיפורם של נגמ"שי פלוגה י' מגדוד 79

עפר דרורי בתוך: אתר פלוגה י' מגדוד 79 ואתר חטיבה 14, מרץ 2009 23.04.2009
סיפורם של נגמ"שי פלוגה י' מגדוד 79

(166) תחקיר על נגמ"שי פלוגה י' מגדוד 79 במלחמת יום הכיפורים. מתוך שנים עשר נגמ"שים שיצאו למלחמה, עשרה נפגעו. שלושה מהנגמ"שים אותרו במחסני חרום בצבא.

העבדות המודרנית

עפר דרורי בתוך: משאבי אנוש, גליון 253-4, פברואר 2009, ע' 25-27 04.03.2009
העבדות המודרנית

(165) בתחילה היו עבדים, מילולית, אנשים שהיו רכושם של אנשים אחרים. קניין מלא לגופם, ממונם, כוח עבודתם וגם פרי בטנם. בהמשך התפתחה הצוויליזיציה וקבעה שאנשים אינם למכירה ואין אדם הרשאי לקנות אדם אחר. כלומר אדם אינו יכול לקנות את גופו של אדם אחר אבל י...


גיבורי ישראל מרובי העיטורים – צדק היסטורי

עפר דרורי בתוך: אתר הגבורה, פברואר 2009 04.02.2009
גיבורי ישראל מרובי העיטורים – צדק היסטורי

(164) מטרת כתבה זו להביא לידיעת הציבור את אותם גיבורים מעטים אשר זכו ליותר מעיטור אחד או לעיטור וצל"ש ומעשי גבורתם התעמעם עם השנים שעברו. המאמר מתמקד במקבלי עיטורים מרובים, בעתיד יינתן פרסום לגיבורים אשר זכו ליותר מצל"ש אחד. בראש הרשימה הגיבורים ...

שנים עשר גיבורי ישראל – לא היו לבדם

עפר דרורי בתוך: אתר הגבורה 1.1.09 01.01.2009
שנים עשר גיבורי ישראל – לא היו לבדם

(163) מן המפורסמות היא העובדה שבסיומה של מלחמת השחרור הוענקו לשנים עשר חיילים עיטור "גיבור ישראל" שהומרו בשנת 1973 לעיטור הגבורה. עוד ידוע כי בהוראת בן גוריון נבחרו שנים עשר חיילים בלבד לקבלת העיטורים כייצוג סמלי למספר שבטי ישראל. בפועל המצב שונה...


מבצע "חלוץ" ומבצע "שרקרק"

עפר דרורי בתוך: אתר הגבורה, 6.11.08 וגם באתר מרחב אווירי 8.11.08 06.11.2008
מבצע "חלוץ" ומבצע "שרקרק"

(162) מבצע "חלוץ" ומבצע "שרקרק" התקיימו בשנים 1963 ו-1964 ע"י כוח של סיירת מטכ"ל שהוטס לשטח אויב ע"י מסוקי סיקורסי אס-58. המבצעים האלה היו הראשונים שנערכו תוך שיתוף סיירת מטכ"ל וטייסת המסוקים החדשה שהוקמה בשנת 1958. מבצע "חלוץ" התקיים באוגוסט 19...

הדילמה של המוסר

עפר דרורי בתוך: מערכות, גליון 420-1, ספטמבר 2008, ע' 90-91 22.10.2008
סרן עמוס: מתן אישור גורף לשנות פקודות יכול להוביל לסיכון חיי אדם

(161) אל"ם שמואל גורדון דוגל ב"משמעת ביקורתית" ("ביקורת מוסר המלחמה", מערכות 419, יוני 2008), שלפיה חיילים יבצעו פקודות רק אם אלה נראות להן מוסריות. במלחמת לבנון הראשונה הובילה הגישה הזאת למקרים שבהם סירבו טייסים לסייע לחבריהם שעל הקרקע, ובלבד של...


הצגה מקובצת של תוצאות חיפוש על פי טקסונומיה ארגונית בשילוב מנשק LCC&K

ויקי מרדכי, עפר דרורי, אריאל פרנק בתוך: מידעת: כתב עת לחקר המידע והספרנות, מרכז ההדרכה לספ 13.10.2008
הצגה מקובצת של תוצאות חיפוש  על פי טקסונומיה ארגונית בשילוב מנשק LCC&K

(160) המאמר מציג את האחרון בסדרת מחקרים שמטרתם איתור המידע הרלוונטי ביותר להצגה ברשימת תוצאות חיפוש, כדי לסייע למשתמש לקבל החלטה נבונה.

גדוד 79 וגדוד 196 – היומיים הראשונים עד לאיחוד הגדודים במלחמת יום הכיפורים

רמי מתן ועפר דרורי אתר גדוד 79 ואתר פרש - אוקטובר 2008 06.10.2008
גדוד 79 וגדוד 196 – היומיים הראשונים עד לאיחוד הגדודים במלחמת יום הכיפורים

(159) זהו סיפור היומיים הראשונים למלחמה של גדוד 79 וגדוד 196 עד אשר חברו להיות גדוד אחד - גדוד 79.« newer | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | הבא »