אברהם רוזנברג ז"ל

אתר יזכור 26.12.2006 03:24
אברהם רוזנברג

אברהם רוזנברג


מידע מאתר יזכור על חיוו ונפילתו של סמ"ר אברהם רוזנברג ז"ל וכן מאתר גל-עד של עירית ירושלים