מערכת הבריאות

שרות טכנולוגי חסר במערכת הבריאות, והפעם על חוסר הקשר בין בתי החולים לרשות האוכלוסין

(183) מה אפשר לעשות? משרד הבריאות יכול לחייב את בתי החולים ליצור קשר ממוחשב ביניהם לבין מחשב מנהל האוכלוסין ולדווח על פטירות בצורה מקוונת.

שרות טכנולוגי חסר במערכת הבריאות, והפעם על מרשמי תרופות ממרפאות חוץ

(182) מה אפשר לעשות? משרד הבריאות יכול לחייב את קופות החולים לאשר בצורה ממוחשבת את המרשמים של מרפאות החוץ כך שיוכלו להנפיק מרשם של הקופה המאשרת בעת הביקור ובזה מסתיים התהליך.


שרות טכנולוגי חסר במערכת הבריאות, והפעם על תוצאות דימות

(179) מה אפשר לעשות? לחייב את המכונים, בתי החולים והקופות לעלות את ממצאי ההדמיות לשרת של משרד הבריאות או לשרתים של בתי החולים והמרפאות לטובת המטופלים עצמם.

שרות טכנולוגי חסר במערכת הבריאות, והפעם על הדפסות מיותרות ומעט חלם...

(178) מה אפשר לעשות? לחייב את הקופות לבנות בכל המערכות שלהם אופציה של "יבוא" קובץ מכל מקור שהוא הנמצא על שולחן העבודה של העובד. הקובץ המיובא יקבל את כל המאפיינים שהקובץ הסרוק מקבל ויצטרף לתיק הרפואי של לקוח המערכת.


שרות טכנולוגי חסר במערכת הבריאות, והפעם על מעבר בין קופות החולים

(175) מה אפשר לעשות? לחייב את הקופות לייצא את המידע הבסיסי הרפואי שלנו בפורמט תקני ממוחשב ולחייב את הקופות המקבלות לקלוט את המידע הרפואי שלנו בצורה ממוחשבת

שרות טכנולוגי חסר במערכת הבריאות, והפעם על "הטמעת" דיסקים

(174) מה אפשר לעשות? לאפשר לכל אזרח מביתו לעלות את הדיסק לשרת מרכזי