פרסומים (מאמרים)

שואה וגבורה והקשר הסמלי ביניהם

עפר דרורי בתוך אתר הגבורה, 2 במאי 2011 - יום השואה והגבורה 01.05.2011
שואה וגבורה והקשר הסמלי ביניהם

(195) על הקשר הנוסף הסמלי בין השואה לגבורה

אתר הגבורה  - דו"ח התקדמות מחקר הצל"שים והעיטורים, ינואר 2011

(194) מטרת מסמך זה להביא סיכום עד כאן של עיקרי המחקר אותו אני עורך בשנים האחרונות ומטרתו איתור וגילוי כלל הצל"שים והעיטורים שניתנו לחיילי צה"ל מקום המדינה ועד היום. פירוט המחקר והמידע הנלווה אליו נמצאים באתר הגבורה שהקמתי והם כוללים נכון להיום מי...


חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל – השתלשלות היסטורית

עפר דרורי פורסם באתר הגבורה, דצמבר 2010 05.12.2010
חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל – השתלשלות היסטורית

(193) כידוע הוענקו צל"שים בצה"ל בהתבסס על פקודות מטכ"ל והחלטות מפקדים החל ממלחמת השחרור ועד אחרי מלחמת ששת הימים. לאחר מלחמת ששת הימים בשנת 1970 חוקק חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל ומאז הענקת הצל"שים נעשית עפ"י הכללים שנקבעו בחוק, בתקנות ובפקודות...

מבצע נקר

עפר דרורי פורסם באתר הגבורה, 11.2010 14.11.2010
מבצע נקר

(191) מבצע נקר היה מבצע משולב של סיירת מטכ"ל וחיל האוויר שהתבצע במרץ 1966. כמו במבצעים אחרים של סיירת מטכ"ל ;"חלוץ" (אוגוסט 1963), "שרקרק" (מרץ 1964), "כחל" (דצמבר 1965) ו-"ירגזי" (פברואר 1967) הטיס כוח מסוקים של חיל האוויר כוח מסיירת מטכ...


מבצע ירגזי

עפר דרורי 03.11.2010
מבצע ירגזי

(190) מבצע ירגזי היה מבצע משולב של סיירת מטכ"ל וחיל האוויר שהתבצע בפברואר 1967. כמו במבצעים קודמים "חלוץ" (אוגוסט 1963), ו"שרקרק" (מרץ 1964) או במבצע "כחל" (דצמבר 1965) הטיס כוח מסוקים של חיל האוויר כוח מסיירת מטכ"ל למצרים לביצוע משימה מודיעי...

מבצע כחל

עפר דרורי התפרסם באתר הגבורה, אוקטובר 2010 20.10.2010
מבצע כחל

(189) מבצע כחל היה מבצע משולב של סיירת מטכ"ל וחיל האוויר בדצמבר 1965. כמו במבצעים קודמים "חלוץ" ו"שרקרק" הטיס כוח מסוקים של חיל האוויר כוח מסיירת מטכ"ל למצרים לביצוע משימה מודיעינית.


מנועי אחזור טקסט בעברית - רשימת ספקים - גרסה 10.2010

(188) מטרת מסמך זה להציג את רשימת הספקים והמוצרים הקיימים בתחום, התומכים בשפה העברית וניתנים להשגה בארץ. מסמך זה נילווה למסמך "קריטריונים לבחירת מנוע אחזור טקסט - גרסה 5" ואשר יכול לסייע בתהליך בחירת מנוע מסחרי מסוים מתוך רשימה של מספר מנועים.

אין תחליף להכרעה

עפר דרורי בתוך: מערכות, גליון 431, סיון התש"ע, יוני 2010, ע' 66-67 04.07.2010
אין תחליף להכרעה

(187) במאמר "ניצחון ללא הכרעה" ("מערכות" 430, אפריל 2010) חוזר אל"ם גור ליש לתפיסה שכה הזיקה לצה"ל במלחמת לבנון השנייה ולפיה אין צורך להכריע מלחמות, אלא ניתן להסתפק בהנחתת מכות כואבות על האויב. הבעיה המרכזית בגישה הזאת היא שידיה של ישראל קשורות, ...


האם נכון למנוע דיון בזכאות לצל"שים אחרי שנים רבות?

עפר דרורי אתר הגבורה, יוני 2010 20.06.2010
האם נכון למנוע דיון בזכאות לצל"שים אחרי שנים רבות?

(186) כידוע בתום כל מלחמה או מבצע ממליצים מפקדים על חייליהם שהצטיינו בקרב בצורה חריגה לציון לשבח. ההמלצות מועברות ע"י המפקדים לוועדת צל"שים פיקודית שבפניה נידונות ההמלצות השונות והוועדה מחליטה לאחר גביית עדויות ודיון אלה מההמלצות לקבל ואלה לדחות....

אתר הגבורה  - דו"ח התקדמות מחקר הצל"שים והעיטורים, מאי 2010

(185) מטרת מסמך זה להביא סיכום עד כאן של עיקרי המחקר אותו אני עורך בשנים האחרונות ומטרתו איתור וגילוי כלל הצל"שים והעיטורים שניתנו לחיילי צה"ל מקום המדינה ועד היום. פירוט המחקר והמידע הנלווה אליו נמצאים באתר הגבורה שהקמתי והם כוללים נכון להיום מי...


OODPM - מתודולוגיה לתכנון מערכות מידע ככלי עזר לניהול פרויקטים, מצגת ההרצאה, כנס הנדסת תעשייה וניהול 2010

מנועי חיפוש ארגוניים - סקירה והמלצות לבחירה, מצגת ההרצאה, כנס INFO2010 בת"א מאי 2010


מנועי חיפוש ארגוניים - סקירה והמלצות לבחירה

עפר דרורי בתוך: קובץ התקצירים של כנס המידע ה-25, Info2010, תל-אביב 3-5 במא 04.05.2010
מנועי חיפוש ארגוניים  - סקירה והמלצות לבחירה

(184) מנועי החיפוש הארגוניים מוכרים בארגונים כבר שנים רבות. מטרתם המרכזית היא לסייע למשתמש הארגון לאתר מידע מתוך כלל מאגרי המידע בארגון בדגש על מידע שאינו ממופתח. במשך שנים רבות התבססו ארגונים על מערכות מידע מפורמטות היות ולכל מידע בארגון היה מפת...

אתר הגבורה www.gvura.org – ייצור מידע המבוסס על איסוף מידע נרחב ואינטגרציה שלו

עפר דרורי התקבל לכינוס ה-16 להנדסת תעשייה וניהול, מרץ 2010 בת"א 13.04.2010
אתר הגבורה - WWW.GVURA.ORG

(183) תקציר: תולדות המאבק להקמתה ולקיומה של מדינת ישראל שזורים במעשי גבורה מופלאים. גילויי גבורה אלה, שורשיהם נעוצים בין דפי התנ"ך, בקרבות המכבים, במרד הגטאות ובמאבק המחתרות בתקופה שקדמה להקמת המדינה. עם הקמת המדינה קיבלו מעשי הגבורה גם מימד רשמי...


OODPM - מתודולוגיה לתכנון מערכות מידע ככלי עזר לניהול פרויקטים

עפר דרורי בתוך: קובץ המאמרים של הכינוס ה-16 להנדסת תעשייה וניהול, ת 11.04.2010
OODPM - מתודולוגיה לתכנון מערכות מידע ככלי עזר לניהול פרויקטים

(182) תקציר: ניהול פרויקטים הוא ענף בתחום הניהול העוסק בתכנון ובקרה של פרויקטים. OODPM היא מתודולוגיה המבוססת על שילוב בין עיצוב מונחה אובייקטים ומתודולוגיית אב הטיפוס. OODPM מכוונת בעיקר לפרויקטי מחשוב אבל ניתן לעשות בה שימוש בפרויקטים כלליים יו...

תכונות מנוע החיפוש XRS

עפר דרורי עלון קבוצת עניין אחזור טקסט-SIGTRS, כרך טז', חוברת 2, יוני 2010 16.03.2010
תכונות מנוע החיפוש XRS

(181) מטרת מסמך לסקור את תכונותיו של מנוע האחזורXRS בהתבסס על קריטריונים שונים המבוססים על מסמך קריטריונים להשוואת מנועי אחזור גרסה 5. המסמך מרכז קריטריונים רבים לצורך בדיקה והשוואה בין מוצרים שונים והוא מהווה כלי עזר לבחירה של מוצר לארגון ע...


Template for a system design file using OODPM version 2010

Offer Drori ACM SIGSOFT SEN 11.2009 09.12.2009
Template for a system design file using OODPM version 2010

(180) Drori, Offer., Template for a system design file using OODPM version 2010 , ACM SIGSOFT Software Engineering Notes , Volume 34 , Issue 6 (November 2009) , pp. 25-29

אתר הגבורה - דו"ח התקדמות מחקר הצל"שים והעיטורים, נובמבר 2009

(179) מטרת מסמך זה להביא סיכום עד כאן של עיקרי המחקר אותו אני עורך בשנים האחרונות ומטרתו איתור וגילוי כלל הצל"שים והעיטורים שניתנו לחיילי צה"ל מקום המדינה ועד היום. פירוט המחקר והמידע הנלווה אליו נמצאים באתר הגבורה שהקמתי והם כוללים נכון להיום מי...


פלוגה י' מגדוד 79 - שלושים ושש שנים אחרי המלחמה ההיא

עפר דרורי בתוך: אתר פלוגה י', 25 בספטמבר 2009 24.09.2009
פלוגה י' מגדוד 79 -  שלושים ושש שנים אחרי המלחמה ההיא

(178) פלוגה י' מגדוד 79 - שלושים ושש שנים אחרי המלחמה ההיא (כולל מוזיקה).

עידן מורג

(177) סיפורם של שני אבות ובנים וארבעה אחים שזכו לעיטורים וצל"שים. וכן תוספת על שני אחיינים ושני דודים שזכו לצל"ש ועיטור. ועוד תוספת על שני גיסים שזכו לצל"ש אלוף. על בסיס כתבה זו פורסמה כתבה בעיתון במחנה בספטמבר 2010 - http://www.gvura.org/a34393...« newer | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | הבא »