דרורי, עפר., מערכת לביקורת מס ממוחשבת. בתוך: מידעון 68-69, ת"א: המכון לפריון העבודה והייצור, מרץ-יוני 1991, 76-82

עפר דרורי בתוך: מידעון 68-69 (הכנס השנתי ה-22 של מנתחי מערכות), ת"א: המכ 28.02.1991 17:27
דרורי, עפר., מערכת לביקורת מס ממוחשבת. בתוך: מידעון 68-69, ת"א: המכון לפריון העבודה והייצור, מרץ-יוני 1991, 76-82


(3) תיאור מערכת לביקורת מס ממוחשבת המובססת על עקרונות מערכת מומחה

attachment drori031991h.pdf