מענה קולי לשרות האזרח, האומנם ?, בתוך: מידעון, ת"א: לשכת מנתחי מערכות מידע, נובמבר-דצמבר 1997, גליון 104, 18.

עפר דרורי 30.11.1997 17:34
מענה קולי לשרות האזרח, האומנם ?, בתוך: מידעון, ת"א: לשכת מנתחי מערכות מידע, נובמבר-דצמבר 1997, גליון 104, 18.


(26) מקובל להניח כי טכנולוגיה מתקדמת משפרת עסקים ומקילה על השרות ללקוחות ארגוניים. ברשימה זו אנסה לבחון אמירה זו בהקשר לטכנולוגיה יחסית חדשה - המענה הקולי, אשר תופסת לאחרונה מקום מרכזי בתפעולם של ארגונים כלפי מקבלי השרות שלהם.

attachment drori121997h.pdf