הגדרת דרישות למערכת מידע מבוססת מתודולוגיית OODPM תוך שימוש בטכנולוגיית הייפרטקסט

עפר דרורי 30.04.1999 19:27
הגדרת דרישות למערכת מידע מבוססת מתודולוגיית OODPM תוך שימוש בטכנולוגיית הייפרטקסט


(42) הגדרת דרישות למערכת מידע מבוססת מתודולוגיית OODPM תוך שימוש בטכנולוגיית הייפרטקסט

attachment drori051999h1.pdf