מערכת לאיסוף מידע מודיעיני

אביבה יפת, יגאל כהן, עפר דרורי 31.05.2002 18:41
מערכת לאיסוף מידע מודיעיני


(71) המאמר מתאר את המערכת לאיסוף מידע מודיעיני שפותחה עבור תחום המודיעין במס הכנסה.

attachment drori062002h.pdf