דרורי, עפר., ניהול תוכן - תכונות נדרשות, בתוך: עלון קבוצת עניין אחזור טקסט - SIGTRS, ירושלים: שע"ם, 2002, כרך ט', מס. 1

עפר דרורי בתוך: עלון קבוצת עניין אחזור טקסט - SIGTRS, ירושלים: שע"ם, 2002 28.06.2002 18:43
דרורי, עפר., ניהול תוכן - תכונות נדרשות, בתוך: עלון קבוצת עניין אחזור טקסט - SIGTRS, ירושלים: שע"ם, 2002, כרך ט', מס. 1


(75) ניהול תוכן - תכונות נדרשות במוצרים

attachment drori072002h.pdf