דרורי, עפר., מנועי חיפוש והשפה העברית, בתוך: עלון קבוצת עניין אחזור טקסט - SIGTRS, ירושלים: שע"ם, 2002, כרך ט ', מס. 2

עפר דרורי בתוך: עלון קבוצת עניין אחזור טקסט - SIGTRS, ירושלים: שע"ם, 2002 30.11.2002 18:45
דרורי, עפר., מנועי חיפוש והשפה העברית, בתוך: עלון קבוצת עניין אחזור טקסט - SIGTRS, ירושלים: שע"ם, 2002, כרך ט ', מס. 2


(82) מנועי חיפוש והשפה העברית, בעיות, ייחודיות ופתרונות

attachment drori122002h.pdf