דרורי, עפר., קיט אחזור טקסט, בתוך: נוהל מפת"ח גרסה 6.0, רמת גן: מתודה, נובמבר 2002.

עפר דרורי בתוך: נוהל מפת"ח גרסה 6.0, רמת גן: מתודה, נובמבר 2002. 02.12.2002 18:45
דרורי, עפר., קיט אחזור טקסט, בתוך: נוהל מפת"ח גרסה 6.0, רמת גן: מתודה, נובמבר 2002.


(83) קיט אחזור טקסט שחיברתי עבור נוהל מפת"ח