ניהול תוכן - תכונות נדרשות, בתוך: קובץ הרצאות שבוע המידע 2003 - כנס המידע הבינלאומי ה-18, ת"א: טלדן, מאי 2003

עפר דרורי בתוך: קובץ הרצאות שבוע המידע 2003 - כנס המידע הבינלאומי ה-1 30.04.2003 18:51
ניהול תוכן - תכונות נדרשות, בתוך: קובץ הרצאות שבוע המידע 2003 - כנס המידע הבינלאומי ה-18, ת"א: טלדן, מאי 2003


(91) המאמר סוקר את התכונות הנדרשות למוצרים המנהלים תוכן של ארגונים. פורסם במקביל גם בתוך: מידעון, ת"א: לשכת מנתחי מערכות, גליון 133, יוני 2003, 30-32.

attachment drori052003h-a.pdf